Proměny autorství

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PAE zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Přemysl RUT

Obsah

Kromě orientace v přístupech k autorství jde i o sebeidentifikaci každého studenta: o uvědomování vlastního směru a o představu území, na které svým snažením vstupuji.

Výsledky učení

Student by měl nahlédnout vlastní autorské snažení jakou součást širšího kontextu, uvědomit si tak lépe svou pozici, její výhody i úskalí. A zbavit se pocitu, že autorství začíná až s jeho vlastními pokusy.

Co to vlastně znamená „být autorem“? Jaké jsou a jak se mění podmínky, podoby a důsledky autorství? Vztah společnosti k autorovi (a s ním i autorovo sebe-vědomí) se v různých dějinných epochách a situacích liší: někdy je autorova „užitečnost“ samozřejmá jako užitečnost řemeslníka, jindy si autor musí svou existenci vyvzdorovat. V některých kulturách leží těžiště autorství v interpretaci obecně sdílených vyprávění, v jiných se přesouvá k vyjádření jedinečné osobní zkušenosti. Všechny tyto nároky, okolnosti a pojetí mají pochopitelně značný vliv na autorství samo, tj. na tvar a strukturu díla.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je autorská činnost jako činnost nejen spontánní, ale také vědomá a sebe-vědomá. Kromě soustavné reflexe zkušenosti vlastní také zájem o zkušenost autorů ostatních, zejména těch, kteří o ní zanechali svědectví.

Literatura

ARISTOTELES. Poetika. Přeložil Milan Mráz. 8.vyd. Praha: Svoboda, 1996.

STAIGER, Emil. Poetika, interpretace, styl: tam Základní pojmy poetiky. Přeložili Miloš Černý a Otakar Veselý. 1.vyd. Praha: Triáda, 2008, str. 29-169.

ONG, Walter J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Přeložil Petr Fantys. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006.

FRIEDRICH, Hugo. Struktura moderní lyriky: od poloviny 19. do poloviny 20. století. Přeložil František Ryčl. 1. vyd. Brno: Host, 2005.

MANN, Thomas. Jak jsem psal Doktora Fausta. Přeložila Dagmar Eisnerová. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1962.

TURNER, Mark. Literární mysl: o původu myšlení a jazyka. Přeložila Olga Trávníčková. 1. vyd. Brno: Host, 2005.

BORGES, Jorge Luis. Ars poetica. Přeložila Mariana Housková. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2005.

FRYNTA, Emanuel (ed.). Moudří blázni: knížka historek, pohádek, povídek a veršů o moudrém bláznovství a bláznivé moudrosti. 2. vyd. Praha: Albatros, 1976 (1. vyd. 1973).

RUT, Přemysl. Pan Když a slečna Kdyby: kniha o příběhu. 1. vyd. Brno: Petrov, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kromě aktivní účasti je podstatný zájem o odlišnou autorskou zkušenost a (písemná) reflexe své vlastní. Způsobem uznání předmětu je v pololetí zápočet, na konci roku zkuška spočívající v obhajobě písemné (sebe)reflexe.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T321
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
RUT P.
13:30–15:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13:30–15:00 Přemysl RUT Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů