Úvod do autorského herectví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UDA2 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Jan HANČIL, Hana MALANÍKOVÁ, Martina MUSILOVÁ, Jana PILÁTOVÁ, Přemysl RUT, Eva SLAVÍKOVÁ

Obsah

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Výsledky učení

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování (eds. Slavíková, Eva a Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Psychosomatika & Pohyb (eds. Čunderle, Michal, Kratochvílová, Zdenka, Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2008.

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (eds. Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

DALŠÍ:

Čunderle, Michal a Roubal, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neuman. 1. vydání. Praha: Brkola, 2007.

Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2011.

Vyskočil, Ivan a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2005. 2. vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

17:00–18:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů