Úvod do autorského herectví 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UDA2 Z 1 2PT česky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE, Přemysl RUT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Jan HANČIL, Martina MUSILOVÁ, Jana PILÁTOVÁ, Přemysl RUT, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Forma studia

Setkání s kmenovými pedagogy katedry formou přednášek a diskusí, zejména s jejími profesory a docenty (Vyskočil, Rut, Pilátová, Hančil, Čunderle, Slavíková, Musilová aj.), kteří zprostředkují svůj vhled na obor.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Obsah kurzu

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Doporučená nebo povinná literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování (eds. Slavíková, Eva a Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Psychosomatika & Pohyb (eds. Čunderle, Michal, Kratochvílová, Zdenka, Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2008.

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (eds. Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

DALŠÍ:

Čunderle, Michal a Roubal, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2001.

Donnellan, Declan: Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neuman. 1. vydání. Praha: Brkola, 2007.

Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: NAMU, 2011.

Vyskočil, Ivan a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 1. vydání. Brno: JAMU, 2005. 2. vydání. Praha: Brkola, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů