Volitelné předměty oborové

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202APN3 Autorská prezentace 3 česky ZK 3 2T
202DJI1 Dialogické jednání a improvizace 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJI2 Dialogické jednání a improvizace 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DJM2 Dialogické jednání a meditace 2
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DKO1 Dialogické jednání kondiční 1 česky Z 2 2T
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T
202DKP Dialogické jednání pro pokročilé - kondiční česky viz detail Z 1 2T
202DJZ Dialogické jednání pro začátečníky - kondiční česky Čt
16:00–17:30
Učebna
Z 1 2T
202DAD1 Divadelně antropologická dílna 1
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202DAD2 Divadelně antropologická dílna 2
 
česky Z 3 20S Předmět není vypsán
202DSE1 Divadelně antropologický seminář 1 česky Po
09:00–10:30
Učebna
Z 3 3T
202DSE2 Divadelně antropologický seminář 2 česky Z 3 3T
202DRT1 Dramaturgická tvorba 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202DTB1 Dramaturgie autorského textu 1 česky Z 2 2T
202DTT2 Dramaturgie autorského textu 2 česky Z 2 2T
202DPI1 Dramaturgie písničky 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202DPI2 Dramaturgie písničky 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202EXH1 Experimentální herecká tvorba 1 česky Čt
15:00–18:00
Učebna
Z 3 4T
202EXH2 Experimentální herecká tvorba 2 česky Z 3 4T
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky St
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2T
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T
202FHM1 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 1 česky Z 3 3T
202FHM2 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 2 česky Z 3 3T
202FAH3 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 3 česky Čt
10:30–12:00
Učebna
Z 2 2T
202FAH4 Filiace autorského herectví a moderních psychoterapeutických směrů 4 česky Z 2 2T
202HDG3 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 3
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
202HDG4 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 4
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
202HAB Herecká tvorba - kondiční česky Čt
11:00–13:00
Učebna
Z 1 1T
202HTA3 Herecká tvorba v autorském tvaru 3
 
česky Z 3 5T Předmět není vypsán
202HTA4 Herecká tvorba v autorském tvaru 4
 
česky ZK 3 5T Předmět není vypsán
202IHK Individuální hlasová výchova - kondiční česky viz detail Z 2 1T
202ILK Individuální hlasová výchova - kondiční česky Z 2 1T
202ILM3 Individuální hlasová výchova 3
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202ILN4 Individuální hlasová výchova 4 česky ZK 2 1T
202INP Interpretace písničky česky viz detail ZK 3 1T
202JGT1 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 1
 
anglicky, česky Z 2 3T Předmět není vypsán
202JGT2 Jerzy Grotowski – texty a kontexty 2
 
anglicky, česky ZK 2 3T Předmět není vypsán
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PVK2 Pohybový trénink kondiční 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202PRN Proměny autorství česky ZK 3 2T
202PRV1 Práce s veršem 1
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202PRV2 Práce s veršem 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
202ROD1 Rozpravy o divadle 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202ROD2 Rozpravy o divadle 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202THR1 Teorie hry 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202KND1 Vybrané kapitoly z psychologie 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202KND2 Vybrané kapitoly z psychologie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202KND3 Vybrané kapitoly z psychologie 3
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
202KND4 Vybrané kapitoly z psychologie 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
202VRK Výchova k řeči - kondiční česky viz detail Z 1 1T
202VPK Výchova k řeči - kondiční česky Z 1 1T
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3
 
česky Z 2 24CS Z 2 24CS Předmět není vypsán