Marketing divadla 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKD2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SULŽENKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a marketingu divadla, oborovou terminologií a aktuálním vývojem. Představit marketingové myšlení na straně nabídky a nákupní chování na straně poptávky. Vysvětlit nástroje marketingového mixu a aplikaci nástrojů marketingové komunikace včetně specifik komunikace v on-line prostředí.

 1. Student bude znát základy teorie marketingu, marketingového výzkumu a rozvoje publika. Student se seznámí s příklady aplikace marketingu na konkrétní kazuistice z praxe.
 2. Student bude schopen realizovat jednoduché marketingové kampaně od analýzy, plánování po realizaci. Bude schopen se podílet na přípravě marketingové strategie projektu.
 3. Student získá dovednost marketingové analýzy projektu, přípravy rozpočtu, zadání práce specialistům (grafik, inzerce apod.) a realizace základních komunikačních výstupů ve vztahu k projektu.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova předmětu:

 1. Praktická část: sestavení marketingového plánu a rozpočtu.
 2. Praktická část: zadání marketingového briefu.
 3. Praktická část: příprava tiskové zprávy a strategie komunikace s médii.
 4. Online marketing.
 5. Analýza značky, brand, tržní pozice .
 6. Marketingový výzkum, CRM.
 7. Segmentace publika.
 8. Nákupní chování, konzumace kultury a umění.
 9. Rozvoj publika (bariéry přístupu k umění, nástroje, divácká loajalita, obsahové zaměření rozvoje pubilka).
 10. Seminární práce - prezentace.
 11. Strategický marketing, inovace a trendy v marketingu umění.
 12. Opakování.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřeny písemným testem a ústní zkouškou, Dalšími požadavky k zakončení předmětu je seminární práce v rozsahu min 3 strany A4, prezentace a docházka alespoň 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SULŽENKO J.
16:45–18:15
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 16:45–18:15 Jiří SULŽENKO Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů