Reklamní komunikace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206RKK1 Z 2 1P+1S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s nástroji a principy fungování komunikace a reklamy, a to jak zejména v teoretické, tak i v praktické rovině. Teoretická část probíhá formou přednášek a ukázek z praxe (v komerční i nekomerční sféře).

Cílem není navést posluchače k nahlížení na svět skrze čistě komerční optiku, ale přimět jej pochopit a osvojit si pravidla, která jsou v komunikaci mezilidské i korporátní obecně platná a aplikovatelná jak v komerční, tak i nekomerční sféře.

Forma studia

Semináře, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova předmětu:

  1. Základy teorie komunikace.
  2. Teorie – definice masové komunikace.
  3. Co je reklama a jak funguje? Základní definice reklamy a její funkce.
  4. Nekonvenční nástroje: Guerilla marketing, Influence Marketing, Virální marketing, WOM, OnLine marketing – affiliate programy atd.
  5. Reklama – marketingový průzkum a jeho užití pro potřeby komunikace.
  6. Tvorba reklamy – Brief, Key Insight, Take out/Tvorba zadání a prezentace, segmentace cs.
  7. Mediální trh v ČR.
  8. Marketing – rekapitulace (co je marketing, SWOT analýza atd.).
  9. Praktická část – příprava prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Kotler, P. MARKETING MANAGEMENT. Praha: Grada Publishing, 2001.

Ogilvy, D. O reklamě. Praha: MP, 2007.

Případové studie z praxe

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky a participace na společné práci.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů