Divadelní projekty

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206DVP ZK 2 2ST česky

Garant předmětu

Petr PROKOP

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se soustředí na základy řízení divadelních a jiných uměleckých projektů.

  1. Student se seznámí s celým projektovým cyklem - od nápadu až k realizaci základních forem divadelních projektů, tj. jednorázových inscenačních projektů, nezávislých divadelních souborů, menších festivalů a dalších divadelních a uměleckých akcí.
  2. Student se orientuje ve vedení a produkci středně velkého projektu, osvojil si problematiku jednotlivých projektových fází a umí navrhnout krizová řešení.
  3. Student bude schopen vypracovat rozpočet, finanční úvahu a vyúčtování celého projektu.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Hlavní témata předmětu:

  1. Úvod do problematiky - co je to projekt? Co stojí za úspěchem dobrého projektu? Okolnosti a příprava projektu. Mapování prostředí. Modely spolupráce. Programování, identifikace, formulace, financování, implementace a vyhodnocení projektu. Obsah projektu, hlavní cíl, specifické cíle, jednotlivé výstupy a výsledky projektu, aktivity, cílová skupina a časový rozsah. Analýza rizik projektu. Umělecký, producentský a produkční záměr.
  2. Jednotlivé fáze realizace. Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů. Silné a slabé stránky projektu. Rizikový management. Harmonogram projektu (časový plán / dramaturgický plán). Řešitelský tým. Výběr spolupracovníků / personální zajištění. Výběr účinkujících, vystavujících umělců, publikujících autorů, lektorů, členů rady. Portfolio / materiály pro prezentaci.
  3. Uzavírání smluv s dodavateli a umělci. Produkční manuál. Technické zajištění. Příprava tiskových materiálů. Distribuce vstupenek, katalogů, publikací. Zkoušky, instalace, akce. Monitoring, dokumentace projektu. Závěrečné zprávy, výroční zprávy. Evaluace, poděkování. Vyúčtování dotací, celkové vyúčtování.
  4. Rozpočet projektu. Nákladová stránka rozpočtu. Vytvoření modelového příkladu (fiktivní projekt, příp. skutečný projekt). Struktura nákladů, logické rozdělení, výčet jednotlivých položek - zdůvodnění, vzájemné vazby. Sledování rozpočtu. Vyúčtování. Praktické příklady.
  5. Specifika provozování uměleckých projektů ve veřejném prostoru - co je veřejný prostor, kde žádat, jak na to, zábor, nutná povolení, poplatky, vyhlášky, bezpečnost.
  6. Dílna – jak vymyslet a úspěšně zrealizovat projekt, příklady dobré praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno aktivní účastí na seminářích (docházka min. 70%), vypracováním domácí písemné práce (rozsah 4-6 strany) a složením ústní zkoušky (rozbor písemné práce + pohovor, práce ve skupině, individuální konzultace).

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
28.03.2022 10:45–14:45 Denisa VÁCLAVOVÁ
paralelka 1
11.04.2022 10:45–14:45 Denisa VÁCLAVOVÁ
paralelka 1
02.05.2022 10:45–14:45 Denisa VÁCLAVOVÁ
paralelka 1
16.05.2022 10:45–14:45 Denisa VÁCLAVOVÁ
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů