Evropské festivaly a export divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EFE ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SULŽENKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy exportu divadla, možnostmi a nástroji podpory exportu, s evropským kulturním networkingem a produkčními aspekty mezinárodní spolupráce v oblasti divadla.

 1. Student bude znát informace o exportu českého divadla do Evropy a mimo ni, o divadelních veletrzích, evropských kulturních sítích a mezinárodních organizacích, o historii festivalů v Evropě a bude se orientovat mezi klíčovými evropskými divadelními festivaly.
 2. Student bude schopen připravit nabídku projektu pro prezentaci v zahraničí včetně technického rideru a připravit rámcový rozpočet pro takovou prezentaci.
 3. Student získá dovednost orientovat se v nabídce divadelních veletrhů a členství v kulturních sítích, možnostech podpory zahraniční prezentace a koprodukcích.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova předmětu:

 1. české divadlo v evropském kontextu,
 2. networking a evropské divadelní sítě,
 3. historie evropských festivalů, osobnosti s nimi spojené,
 4. divadelní festivaly a trhy,
 5. Edinburgh Fringe festival,
 6. profily festivalů a umělců
 7. spolupráce na mezinárodních projektech - koprodukce, rezidence,
 8. podpora zahraniční prezentace ze strany českých institucí,
 9. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet, základy odborných termínů,
 10. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet,
 11. praktikum - příprava nabídky pro zahraničí,
 12. test / zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno písemnou zkouškou, prezentací tématu na semináři a docházkou alespoň 75 %.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.11.2022 09:00–13:00 Jiří SULŽENKO Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
11.11.2022 09:00–13:00 Jiří SULŽENKO
paralelka 1
02.12.2022 09:00–13:00 Jiří SULŽENKO Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09.12.2022 09:00–13:00 Jiří SULŽENKO
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů