Techniky týmové práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TTP1 zápočet 1 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna FELCMANOVÁ, Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Obsah

Osnova předmětu:

Cílem výuky je vytvoření prostoru pro aktivní využívání principů týmové práce v realizaci studentského festivalu. Výuku aplikujeme na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti sami nebo jako objednávku od dalších pedagogů. Velký důraz klademe na osobnostní a mezilidský aspekt řešených situací a týmovou dynamiku.

K nejčastěji řešeným oblastem patří:

Výsledky učení

Cíle předmětu:

  1. Student bude schopen využívat nástroje a metodiky řízení projektu při realizaci studentského festivalu.
  2. V rámci svých možností bude student v průběhu festivalu využívat sebereflexi, bude otevřeně komunikovat s ostatními studenty a aktivně řešit i problémové a nepříjemné situace.
  3. V rámci svých možností bude student umět dávat zpětnou vazbu, přijímat ji a pracovat s hranicemi ostatních i vlastními.
  4. Student zažije týmovou dynamiku, bude zvládat praktické základy řešení problémů, krizového řízení a managementu změn.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management týmu.

Literatura

Doporučená literatura:

BOURDIEU, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998

Fromm, E.: Umění být, Praha: Naše vojsko, 1994

Hajzler, T.: Peníze, nebo život?, Peoplecomm, 2012

Pacovský, P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce na seminářích + individuální a týmová práce mezi setkáními.

Webová stránka předmětu

https://www.linkedin.com/in/esterfiserova/

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08.03.2024 10:00–15:00 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
22.03.2024 10:00–15:00 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
03.05.2024 10:00–15:00 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů