Produkční tvorba II. 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PTB3 Z 5 česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ, Viktorie SCHMORANZOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je:

Forma studia

Semináře, praktická realizace.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Ve třetím semestru páteřního praktického předmětu jsou studenti seznámeni s principy řízení, monitoringu a praktické realizace přípravných prací a samotného kulturního eventu - mezinárodního divadelního festivalu Zlomvaz. Základním tématem výuky je samotná praktická realizace dílčích úkolů směřujících k vytvoření kulturní události jako hlavního výsledku ročníkového projektu, monitoring průběhu, jeho vyhodnocování a korekce realizačního plánu. Studenti prakticky využívají poznatky a trénují dovednosti v oblastech komunikace, řízení lidí a produkce.

Témata výuky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Student je povinen zúčastnit se 75 % seminářů a splnit zadání v podobě praktického úkolu při přípravě a realizaci praktického projektu - divadelního festivalu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů