Grantové praktikum

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206GRP1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Denisa VÁCLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle předmětu:

  1. Student získá povědomí o grantové a dotační podpoře pro realizaci projektů v České republice.
  2. Student se naučí sestavit žádost o podporu včetně všech povinných příloh.
  3. Student si prakticky vyzkouší analyzovat jednotlivé žádosti, orientuje se v základních pojmech a má přehled o lokálních finančních zdrojích pro své projekty.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Hlavní témata

  1. Subjekty poskytující podporu v ČR. Přehled o aktuálních dotacích v České republice. Kde a jak žádat o podporu.
  2. Jak napsat žádost. Kritéria hodnocení. Povinné přílohy.
  3. Formality spojené s podáváním žádostí. Grantové okruhy. Druhy formulářů. Struktura žádostí. Sestavení rozpočtu.
  4. Argumentace k získání podpory. Nejčastější chyby. Hlavní zásady komunikace s podporovateli. Proces grantové podpory.
  5. Vyúčtování dotace. Závěrečná zpráva. Evaluace.
  6. Konzultace projektů studentů, příkladové projekty, praktická dílna.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Povinné prostudování informací na webových stránkách:

Doporučené materiály k prostudování:

Hodnoticí metody a kritéria

Pro splnění předmětu je povinná účast na seminářích (70% minimum) a zpracování projektové žádosti o podporu ke konkrétnímu subjektu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů