Grantové praktikum

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206GRP1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna KONCZYNA

Obsah

Hlavní témata

  1. Subjekty poskytující podporu v ČR. Přehled o aktuálních dotacích v České republice. Kde a jak žádat o podporu.
  2. Jak napsat žádost. Kritéria hodnocení. Povinné přílohy.
  3. Formality spojené s podáváním žádostí. Grantové okruhy. Druhy formulářů. Struktura žádostí. Sestavení rozpočtu.
  4. Argumentace k získání podpory. Nejčastější chyby. Hlavní zásady komunikace s podporovateli. Proces grantové podpory.
  5. Vyúčtování dotace. Závěrečná zpráva. Evaluace.
  6. Konzultace projektů studentů, příkladové projekty, praktická dílna.

Výsledky učení

Cíle předmětu:

  1. Student získá povědomí o grantové a dotační podpoře pro realizaci projektů v České republice.
  2. Student se naučí sestavit žádost o podporu včetně všech povinných příloh.
  3. Student si prakticky vyzkouší analyzovat jednotlivé žádosti, orientuje se v základních pojmech a má přehled o lokálních finančních zdrojích pro své projekty.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Úspěšná klasifikace předmětu 206GRP1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 206GPO1

Literatura

Povinná literatura:

Povinné prostudování informací na webových stránkách:

Doporučené materiály k prostudování:

Hodnoticí metody a kritéria

Pro splnění předmětu je povinná účast na seminářích (70% minimum) a zpracování projektové žádosti o podporu ke konkrétnímu subjektu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
27.02.2024 13:00–16:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
19.03.2024 13:00–16:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
02.04.2024 13:00–16:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
23.04.2024 13:00–16:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů