Techniky týmové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206TTP2 zápočet 1 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna FELCMANOVÁ, Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Obsah

Cílem výuky je vytvoření prostoru pro aktivní využívání principů týmové práce v realizaci studentského festivalu. Výuku aplikujeme na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti sami nebo jako objednávku od dalších pedagogů. Velký důraz klademe na osobnostní a mezilidský aspekt řešených situací a týmovou dynamiku.

K nejčastěji řešeným oblastem patří:

Výsledky učení

Cíle předmětu:

  1. Student bude schopen využívat nástroje a metodiky řízení projektu při realizaci studentského festivalu.
  2. V rámci svých možností bude student v průběhu festivalu využívat sebereflexi, bude otevřeně komunikovat s ostatními studenty a aktivně řešit i problémové a nepříjemné situace.
  3. V rámci svých možností bude student umět dávat zpětnou vazbu, přijímat ji a pracovat s hranicemi ostatních i vlastními.
  4. Student zažije týmovou dynamiku, bude zvládat praktické základy řešení problémů, krizového řízení a managementu změn.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Techniky týmové práce 1.

Literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A.: Jak mluvit, když o něco jde. Brno: BizBooks, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní práce na seminářích + individuální a týmová práce mezi setkáními

Webová stránka předmětu

https://www.linkedin.com/in/esterfiserova/

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
13.10.2023 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
24.11.2023 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15.12.2023 10:00–16:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů