Ekonomika divadelního provozu 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KDI2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslava ZÁMOSTNÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní znalosti v oblasti účetnictví v kultuře, naučí se sestavovat rozpočet a prohloubí své znalosti při vyplňování daňového přiznání a přehledů OSVČ a daňového přiznání právnických osob.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Druhy účetnictví a základní účetní zásady, účetní předpisy.
  2. Účtová osnova, účtový zápis.
  3. Základní účetní výkazy.
  4. Dlouhodobý majetek, druhy oceňování a jeho odepisování.
  5. Účtování zásob.
  6. Rozpočet organizace.
  7. Vnitřní směrnice.
  8. Výkonové ukazatele, výroční zpráva.
  9. Daňové přiznání k dani z příjmů FO a přehledy OSVČ.
  10. Daňové přiznání k dani z příjmů PO.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno docházkou, aktivitou na semináři a ústní a písemnou zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
ZÁMOSTNÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Jaroslava ZÁMOSTNÁ Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů