Ekonomika divadelního provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KDI2 ZK 3 2ST česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslava SOUČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní znalosti v oblasti účetnictví v kultuře, naučí se sestavovat rozpočet a prohloubí své znalosti při vyplňování daňového přiznání a přehledů OSVČ a daňového přiznání právnických osob.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Druhy účetnictví a základní účetní zásady, účetní předpisy.
  2. Účtová osnova, účtový zápis.
  3. Základní účetní výkazy.
  4. Dlouhodobý majetek, druhy oceňování a jeho odepisování.
  5. Účtování zásob.
  6. Rozpočet organizace.
  7. Vnitřní směrnice.
  8. Výkonové ukazatele, výroční zpráva.
  9. Daňové přiznání k dani z příjmů FO a přehledy OSVČ.
  10. Daňové přiznání k dani z příjmů PO.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno docházkou, aktivitou na semináři a ústní a písemnou zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů