Informatika

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206IFM1 ZK 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav POLÁČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Očekávají se kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi dané Rámcovými vzdělávacími programy pro gymnázia a Rámcovými vzdělávacími programy pro střední odborné vzdělávání.

Obsah kurzu

V rámci předmětu se studenti seznámí s následujícími tématy:

Doporučená nebo povinná literatura

Základní literatura:

Newport, Cal , Hluboká práce: Pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě, Jan Melvil Publishing, 2016

Walker, Matthew , Proč spíme: Odhalte sílu spánku a snění, Jan Melvil Publishing, 2018

Tigrid, Pavel, Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Academia, 2000

On-line zdroje:

https://www.youtube.com/channel/UC-35jxlJIinQw4cewRFdIWQ

https://www.jindrisek.com/clanky/2021/jednani-prostrednictvim-videokonferenci%E2%80%93par-dobrych-navyku-mam-2021-jindrisek-06_page_24-25.pdf

https://www.youtube.com/user/MinarCZ

https://www.youtube.com/channel/UCjx2eTBHtU-YcGGI1x4tAWQ

https://www.youtube.com/channel/UCfJT_eYDTmDE-ovKaxVE1ig

Další zdroje:

Očenášek, Vladimír a kol. S počítačem do Evropy. Computer Press. 2. aktualizované vydání, 2007. ISBN: 978-80-251-1844-3

Očenášek Vladimír a kol. Informatika I - Cvičení MS Office 2007. skripta PEF ČZU v Praze. 2010. ISBN 978-80-213-1990-5

Sylabus projektu ECDL - mezinárodní testování počítačové gramotnosti. [on/line][cit. 5.4.2011] http://www.ecdl.cz

Očenášek V. a Vaněk, J. a kol. Řešené příklady pro MS Excel 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-55-9

Očenášek V. a Vaněk, J. a kol., Řešené příklady pro MS Word 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-66-5

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky, aktivní účasti na seminářích, splnění dílčích testů a znalosti studijních materiálů.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů