Herecko-režijní propedeutika 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206HRP1 zápočet 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David ŠIKTANC

Obsah

Hlavní osou semináře jsou praktické úkoly, které studenti provádějí ve skupině či jednotlivě. Z těchto výstupů vzniká materiál pro zpětnou teoretickou reflexi předmětu zkoumání. V předmětu se nejedná o pouhé studium teorie, ale i o praktická individuální a společná cvičení, na které navazuje diskuze s pedagogem a odkazy na příslušnou teoretickou literaturu. Hlavním nástrojem výuky jsou v tomto semináři tedy praktická cvičení s následnou reflexí či sebereflexí a analýzou probíhající formou řízeného dialogu.

Hlavní témata předmětu:

Výsledky učení

  1. Student absolvováním předmětu získá přehled o základech praktické práce uměleckých složek v činoherním divadle.
  2. Student v průběhu semináře získá elementární znalosti, vědomosti o praxi zejména v činoherním divadle.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné předpoklady ani další požadavky.

Literatura

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví : druhé, rozšířené vydání. 2. rozš. vyd., 1. v nakl. KANT. Praha: Kant, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7437-141-7 · il., portréty

VOSTRÝ, Jaroslav. Předpoklady hereckého projevu. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1991. 143 s.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. 265 s. ISBN 978-80-7331-148-3 (brož.) · il.

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1986. 194 s.

CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem udělení zápočtu je jednak účast na seminářích, přičemž přípustné jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru, a jednak splnění zadané domácí přípravy mezi semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
08.03.2024 09:00–15:00 David ŠIKTANC Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15.03.2024 09:00–15:00 David ŠIKTANC Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů