Herecko-režijní propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206HRP1 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Daniel HRBEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel HRBEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student absolvováním předmětu získá přehled o základech praktické práce uměleckých složek v činoherním divadle. Tento přehled nenabývá pouhým studiem teorie, ale praktickými individuálními a společnými cvičeními, na které navazuje diskuze s pedagogem a odkazy na příslušnou teoretickou literaturu. Hlavním nástrojem výuky jsou v tomto semináři tedy praktická cvičení s následnou reflexí či sebereflexí a analýzou probíhající formou řízeného dialogu.

Forma studia

Hlavní osou semináře jsou praktické úkoly, které studenti provádějí ve skupině či jednotlivě. Z těchto výstupů vzniká materiál pro zpětnou teoretickou reflexi předmětu zkoumání.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné předpoklady ani další požadavky.

Obsah kurzu

Seminář se soustředí na získání elementárních znalostí, vědomostí o praxi zejména v činoherním divadle. V rámci semináře se studenti seznamují s teorií a praxí herecké a režijní práce v prostoru (a s prostorem), dále se věnují základům psaní a čtení dramatického textu, jeho stavbě a možnostem jeho interpretace. Část semináře se věnuje také užití hereckých prostředků v rámci různých dramatických žánrů.

Doporučená nebo povinná literatura

VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví : druhé, rozšířené vydání. 2. rozš. vyd., 1. v nakl. KANT. Praha: Kant, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7437-141-7 · il., portréty

VOSTRÝ, Jaroslav. Předpoklady hereckého projevu. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1991. 143 s.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. 265 s. ISBN 978-80-7331-148-3 (brož.) · il.

CÍSAŘ, Jan. Proměny divadelního jazyka. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1986. 194 s.

CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem udělení zápočtu je jednak účast na seminářích, přičemž přípustné jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru, a jednak splnění zadané domácí přípravy mezi semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
HRBEK D.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Daniel HRBEK Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů