Marketing divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKD1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SULŽENKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a marketingu divadla, oborovou terminologií a aktuálním vývojem. Představit marketingové myšlení na straně nabídky a nákupní chování na straně poptávky. Vysvětlit nástroje marketingového mixu a aplikaci nástrojů marketingové komunikace včetně specifik komunikace v on-line prostředí.

 1. Student bude znát základy teorie marketingu, parametry divadelního sektoru ve vztahu k marketingu a nástroje marketingu, včetně základních nástrojů řízení marketingu: plán, rozpočet, personální zajištění, realizace, evaluace. Student se seznámí s příklady aplikace marketingu na konkrétní kazuistice z praxe.
 2. Student bude schopen realizovat jednoduché marketingové kampaně od analýzy, plánování po realizaci. Bude schopen se podílet na přípravě marketingové strategie projektu.
 3. Student získá dovednost marketingové analýzy projektu, přípravy rozpočtu, zadání práce specialistům (grafik, inzerce apod.) a realizace základních komunikačních výstupů ve vztahu k projektu.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Základy managementu a marketingu.

Obsah kurzu

Osnova předmětu:

 1. Definice marketingu; marketing v kultuře a neziskovém sektoru, formulace poslání, literatura, zdroje.
 2. Trh v oblasti umění a kultury, charakteristika, specifika, trendy (počet divadel, kapacity, legislativa, žánry, agentury, diváci, subjekty trhu).
 3. Kazuistika 1 – příklady aplikace marketingového myšlení v praxi.
 4. Kazuistika 2 – příklady pracovní náplně pracovníků marketingu a zákaznických služeb v divadle.
 5. Nástroje marketingového managementu: poslání, analýza, strategie.
 6. Nástroje marketingového managementu: plán, realizace, evaluace.
 7. Marketingový mix (5 P/C, specifika v kultuře).
 8. Produkt jako součást marketingového mixu v umění (teorie produktu, charakteristika produktu v oblasti umění a divadla).
 9. Cena jako marketingový nástroj (tvorba ceny, cenové strategie).
 10. Distribuce jako marketingový nástroj.
 11. Marketingová komunikace: reklama, podpora prodeje, přímý marketing.
 12. Marketingová komunikace: PR, media relations.
 13. Zápočtový test.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřeny písemným testem. Dalšími požadavky k zakončení předmětu je prezentace v hodině a docházka alespoň 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
SULŽENKO J.
16:00–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–18:00 Jiří SULŽENKO Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů