Marketing divadla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKD1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ, Jiří SULŽENKO

Obsah

Osnova předmětu:

 1. Definice marketingu; marketing v kultuře a neziskovém sektoru, formulace poslání, literatura, zdroje.
 2. Trh v oblasti umění a kultury, charakteristika, specifika, trendy (počet divadel, kapacity, legislativa, žánry, agentury, diváci, subjekty trhu).
 3. Kazuistika 1 – příklady aplikace marketingového myšlení v praxi.
 4. Kazuistika 2 – příklady pracovní náplně pracovníků marketingu a zákaznických služeb v divadle.
 5. Nástroje marketingového managementu: poslání, analýza, strategie.
 6. Nástroje marketingového managementu: plán, realizace, evaluace.
 7. Marketingový mix (5 P/C, specifika v kultuře).
 8. Produkt jako součást marketingového mixu v umění (teorie produktu, charakteristika produktu v oblasti umění a divadla).
 9. Cena jako marketingový nástroj (tvorba ceny, cenové strategie).
 10. Distribuce jako marketingový nástroj.
 11. Marketingová komunikace: reklama, podpora prodeje, přímý marketing.
 12. Marketingová komunikace: PR, media relations.
 13. Zápočtový test.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy marketingu a marketingu divadla, oborovou terminologií a aktuálním vývojem. Představit marketingové myšlení na straně nabídky a nákupní chování na straně poptávky. Vysvětlit nástroje marketingového mixu a aplikaci nástrojů marketingové komunikace včetně specifik komunikace v on-line prostředí.

 1. Student bude znát základy teorie marketingu, parametry divadelního sektoru ve vztahu k marketingu a nástroje marketingu, včetně základních nástrojů řízení marketingu: plán, rozpočet, personální zajištění, realizace, evaluace. Student se seznámí s příklady aplikace marketingu na konkrétní kazuistice z praxe.
 2. Student bude schopen realizovat jednoduché marketingové kampaně od analýzy, plánování po realizaci. Bude schopen se podílet na přípravě marketingové strategie projektu.
 3. Student získá dovednost marketingové analýzy projektu, přípravy rozpočtu, zadání práce specialistům (grafik, inzerce apod.) a realizace základních komunikačních výstupů ve vztahu k projektu.

Předpoklady a další požadavky

Základy managementu a marketingu.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Studijní výsledky jsou ověřeny písemným testem. Dalšími požadavky k zakončení předmětu je prezentace v hodině a docházka alespoň 80%.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
BROUKOVÁ V.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Vladana BROUKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů