Komunikace na sociálních sítích 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KSS1 zápočet 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna-Marie BÁRTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá praktické znalosti v používání sociálních sítí vzhledem ke své práci - produkčnímu organizování eventů. Společně na semináři připravíme kampaň a strategii na sociální sítě pro školní festival Zlomvaz. Student se naučí zakládat události, cílit reklamu na FB podle zvolených cílových skupin, vytvořit post plán, připravovat kontent dle komunikačního kanálu a na závěr kampaň evaulovat.

Forma studia

Semináře, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

1.Úvod do sociálních sítí v kontextu kulturních eventů

  1. Příprava strategie pro komunikaci Zlomvazu 2022
  2. Exekuce kontentu pro Zlomvaz 2022
  3. Evaulace kampaně pro Zlomvaz 2022

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě vypracování seminární práce - evaluace kampaně na sociálních sítích pro Zlomvaz 2022 (minimálně jedna normostrana) a docházky - minimálně 75%.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů