Produkční tvorba II. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PTB2 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je:

Forma studia

Studentům je přidělena konkrétní role v rámci projektového týmu. Student samostatně realizuje úkoly vyplývající z této role. V rámci pravidelných seminářů vedených formou porady svou práci konzultuje. Jelikož konzultace probíhá společně, je každý se studentů svědkem a účastníkem plánování i realizace všech činností prováděných při organizaci divadelního festivalu.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti z oboru produkce v rozsahu povinných předmětů zařazených do studijního plánu I. ročníku oboru produkce.

Obsah kurzu

V rámci předmětu Organizace divadelního festivalu tým studentů připravuje a v praxi realizuje mezinárodní divadelní festival Zlomvaz. Studenti mají v prvním semestru za úkol vyjednat zadání projektu se zadavatelem - fakultou, definovat potřebné zdroje a následně formulovat základní koncepci festivalu. V další fázi pak provádějí analýzy potřebných dat a plánují činnosti ve všech oblastech spojených s realizací divadelního festivalu - dramaturgie, řízení, financování, komunikace a další.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009, 507 s.

Kolektiv: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project management institute, 4. vydání, 2008, 459 s.

Sochorová, Iveta: Projektové řízení a divadlo, KP DAMU, diplomová práce, 2007, 186 s.

Johnová,Černá: Arts marketing : marketing umění a kulturního dědictví, Praha, Oeconomica, 2007

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004

Ledvinová, Jana, Základy fundraisingu, ICN, Praha: 1996

a další literatura k jednotlivým oblastem realizace divadelního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu a získání kreditů je:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R308
Kabinet

(Karlova 26, Praha 1)
LÁZŇOVSKÝ M.
11:00–12:00
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:00–12:00 Michal LÁZŇOVSKÝ Kabinet
Karlova 26, Praha 1
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů