Sympozia a konference III. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SYC1 zápočet 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah tohoto modulu tvoří účast studentů na odborných sympoziích a konferencích podle podmínek vyhlašovaných katedrou pro daný akademický rok. Zpravidla se jedná o účast na sympoziu PAMS (Performing Arts Management Symposium) pořádaném každoročně katedrou produkce DAMU. Pro daný rok může být katedrou stanovena povinnost zúčastnit se i jiné obdobné události.

Výsledky učení

Student se blíže seznámí s tématem, kterému je dané sympozium či konference věnováno, a s různými pohledy na něj vyjádřenými jednotlivými přednášjícími v jejich příspěvcích. Student bude schopen nahlédnout téma komplexně a z různých úhlů, analyzovat a vést odbornou diskuzi.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Je stanovena každoročně v návaznosti na téma daného sympozia či konference.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu musí student splnit následující povinnosti:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů