Kultura jako součást rozvoje města

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KRM zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KAŠPAR, Jiří SULŽENKO

Obsah

 1. Úvod do tvorby strategie města, metodiky přípravy a realizace strategie.
 2. Koncepty a teorie rozvoje měst prostřednictvím kultury.
 3. Mapování kulturních odvětví a kreativní ekonomiky ve městech.
 4. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
 5. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
 6. Prezentace seminárních prací.
 7. Evropské hlavní město kultury a varianty ve světě.
 8. Proces kandidatury a výběru kandidátů.
 9. Management EMHK, investiční projekty.
 10. Marketing EHMK.
 11. Program EHMK, Evropský rozměr a koncept „město a občané“.
 12. Evaluace EHMK.
 13. Test / zápočet.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a aktuálními koncepty rozvoje měst prostřednictvím kultury s důrazem na projekt Evropské hlavní město kultury a jeho další varianty.

 1. Student bude znát pojmy, koncepty a příklady projektů rozvoje měst prostřednictvím kultury.
 2. Student bude schopen popsat proces kandidatury na projekt Evropské hlavní město kultury a pojmenovat kritické momenty tohoto procesu.
 3. Student získá dovednost orientovat se v aplikaci kulturních politik na projekty rozvoje měst a připravit nabídku projektu pro jeho realizátory.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Evaluační zpráva projektu Plzeň 2015. Plzeň 2015 [online]. Plzeň: Plzeň 2015, zapsaný ústav, 2016 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://drive.google.com/open?id=0B9kVKmCgi_CtZTJmTE90OTRjTTQ

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění předmětu je podmíněno seminární prací, prezentací na semináři, docházkou alespoň 75 % a písemnou zkouškou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
16.02.2024 09:00–11:00 David KAŠPAR Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů