Základy provozování divadla

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206ZPD zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jolana DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

V I. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy:

--divadlo jednosouborové a vícesouborové, základní organizační struktura, představení profesí, role

ředitele

-zrod inscenace, dramaturgický plán

-zkouškový proces – základní nástin, odlišnosti podle žánrů

-provoz umělecko-technický

-provoz ekonomicko-správní

-typy provozování divadelní činnosti v ČR (od nezávislého projektu k vícesouborovým divadlům)

-právní podoby provozování divadelní činnosti

-legislativní a ekonomické předpoklady pro zahájení divadelní činnosti (živnost, registrace - daně,

pojištění, atd.)

-základní právní dokumenty divadel (statut, zakládací listiny, atd.)

-vztahy divadel – příspěvkových organizací ke zřizovateli

-transformace divadel – příspěvkových organizací

-agenturní (zájezdová) představení

-amatérské soubory

V tomto předmětu se uplatní „křížová výuka“ s předmětem Provozování divadla 1 ve 3. semestru. „Křížová výuka“ spočívá v tom, že dva pedagogové explikují odděleně stejná, avšak kruciální témata.

.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování seminářů se budou studenti orientovat v divadelní síti na území ČR, možných právních formách a legislativních předpokladů provozování divadelní činnosti včetně základních pracovních činností jednotlivých divadelních profesí.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

valid legislation of the Czech Republic, in particular

the Labour Code

1/1992 Coll., as amended

143/1992 Coll., as amended

and literature interpreting these regulations

samples of internal legal norms for theatres

the script of Bedřich Gregorini „Realising a dramatic plan in the theatre“

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích, zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R311
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
DVOŘÁKOVÁ J.
16:00–17:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:00–17:30 Jolana DVOŘÁKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů