Grantová politika

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206GPO zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Obsah

Historie programů a grantů po roce 1989

Historie a původní podoba grantů hl.m. Prahy

Státní kulturní politika 2021-2025

Dotace (granty) MK ČR na podporu profesionálního divadla, tance a hudby

Programy na podporu profesionálního divadla MK ČR

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (Kreativní Praha)

Jednoleté kulturní (divadelní) granty Prahy (2022)

Víceleté kulturní (divadelní) granty Prahy (2023-2025)

Financování neziskového sektoru v ČR

Nadace a fondy v ČR

Národní plán obnovy

Strategie podpory KKP

Výsledky učení

.Cílem předmětu je zvládnout problematiku grantů z pohledu poskytovatele i žadatele

Předpoklady a další požadavky

206GRP1 Grantové praktikum 1

Seminární práce na téma koncepce kulturní aktivity a odpovídajícího grantu

Literatura

Literatura a prameny:

Financování kultury a Praha (díl 1. a 2.)., IPR Praha, 2017

Program Kreativní Evropa

Programy a granty MK ČR (webové stránky MK)

Národní plán obnovy

Granty hl. m. Prahy

Kontext provozování divadla v ČR. NAMU, Praha 2019

Státní kulturní politika ČR 2021-2025

Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů MK ČR, 2022

Rešerše grantových systémů v evropských městech, IPR Praha

in Infrastruktura umění, DAMU, 2020 obsáhlý seznam literatury

Newsletter Culturenet on line

Hodnoticí metody a kritéria

Seminární práce jako podmínka absolvování zkoušky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
13:00–14:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Bohumil NEKOLNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů