Dramaturgie jako funkce 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DJF1 Z 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloslav KLÍMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgického komponentu divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
 2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí.
 3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.

Forma studia

Kromě přednášek také analyzované videoprojekce a příklady z dramaturgické praxe.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Zimní semestr předmětu se zabývá:

 1. Vymezením pojmu dramaturgie.
 2. Stručným náhledem do historického vývoje dramaturgie.
 3. Definováním tří pilířů moderní dramaturgie.
 4. Kulturní prostor divadla - komunikační možnosti a požadavky.
 5. Charakteristika divadelního podnikání, činnosti a experimentu.
 6. Funkce a podoby týmu divadelní aktivity a inscenací.
 7. Vývoj textových zdrojů inscenačních projektů.
 8. Systém titulových řad.
 9. Tři přístupy: analytický; tematický; asociativní.
 10. Prezentace divadelní aktivity.
 11. Doplňující DVD projekce inscenací a jejich analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Bří Mrštíkové: Myryša; Moliere: Don Juan; B. Brecht: Kavkazský křídový kruh; J. Švarc: Drak

Estetický slovník

Slovník světového divadla (DÚ)

Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)

Světové divadlo - (sborníky DÚ)

Moderní tvář divadla

Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)

Myšlení o divadle I a II

Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář

A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočty jsou udělovány na základě předložené a u pohovoru obhajované esseje, kterou pedagog zadá v průběhu semestru.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů