Kulturní politika ČR a EU

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206KCE zkouška 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Obsah

Modely vztahu států a vlád ke kultuře

Problémy při tvorbě kulturních politik

Ústavní zákony a kulturní práva

Státní kulturní politika na léta 2021- 2025

Koncepce státní podpory KKP

Kulturní politika hm. Prahy

Historie kulturní politiky v evropských institucích

Kulturní politiky a trendy v Evropě

Program Kreativní Evropa

Výsledky učení

Absolvent předmětu pozná vznik a souvislosti kulturně-politických aktů (ekonomických a legislativních) je schopen reflektovat jejich dopady do praxe.

Předpoklady a další požadavky

Vypracování seminární práce na téma kulturní politiky. Téma zadání dle volby studenta po konzultaci.

Literatura

Státní kulturní politika ČR 2021-2025, MK ČR 2021

Programy a granty MK ČR z oblasti živého umění (webové stránky MK)

Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů MK ČR, 2021

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (Kreativní Praha)

Financování kultury a Praha.1. a 2. díl. IPR, Praha: 2017

Granty hl.m. Prahy na rok 2022

Program Kreativní Evropa

Newsletter Culturenet on line (např. Evropské granty č.37(2023

Kompedium kulturních politik a trendů v Evropě

Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999.

Blackmoreová, S., Teorie memů - Kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, II. vydání, 2013.

Crossick, G., Kaszynska,P., Jak chápat hodnotu umění a kultury.Praha: DAMU,2020

Dostál, P. , Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: IDU, 2009.

Kontext provozování divadla v ČR .NAMU, Praha 2019

Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006.

Nekolný,B. A kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: IDU, 2014

Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, verze I., březen 2008, kol. autorů. Praha: IDU, 2008.

Matarasso, F.- Landry, Ch., Hledání rovnováhy (21 strategických dilemat v kulturní politice. Brno: Barrister&Principal, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–10:30 Bohumil NEKOLNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů