Evaluace inscenačního projektu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EIPR Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat závažnost a specifičnost hodnocení uměleckého procesu (divadelních aktivit) z hlediska managmentu.

Forma studia

Základní metodou je přednášková činnost s názornými příklady a jedním externistou - specialistou evaluační praxe. Doplňkovým cvičením je seminář se zaměřením na grantovou praxi.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost metod ekonomického hodnocení uměleckých institucí (auditů).
 2. Obeznámení s principy hodnocení uměleckých procesů.
 3. Orientace v grantech a programech.

Obsah kurzu

Definice:

Osnova:

 1. Pojem „kulturní hodnota“ jako vstup do předmětu.
 2. Definice a typy ekonomických dopadů a ekonomických přínosů.
 3. Multiplikační efekty umění (ekonomické a sociální).
 4. Důvody měření ekonomických dopadů.
 5. Principy evaluace uměleckých procesů.
 6. Model BSC?
 7. Principy strategického plánování.
 8. Granty a programy MK ČR a hl.m. Prahy.
 9. Reflexe pojmu hodnoty ve vztahu ke kulturní politice a praxi.

Seminář: Návrh vlastních kritérii grantu pro divadelní aktivity.

Doporučená nebo povinná literatura

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU, 2005.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013.

Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.

Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.

Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.

Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014

O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému ukončení semestru zápočtem se požaduje aktivní účast při přednáškách (20 %), vypracování seminárního zadání (30 %) a absolvování písemného testu (50 %).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů