Leadership a management

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206LAM zápočet 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin HUDEČEK

Obsah

Konkrétní obsah předmětu je do velké míry určen očekáváním účastníků. První ze sady workshopů je věnován právě formulaci očekávání, resp. Zadání ze strany studentů. Studenti se učí přemýšlet nad sebou v daných rolích a identifikovat své silné i slabé stránky, následně potom formulovat své cíle v dané oblasti. Schopnost formulovat zadání je přitom klíčová kompetence a jádro manageringu i leadershipu.

Další workshopy jsou potom variací na téma sebepoznání a rozvoj v oblastech jež naplňují zadání i rámec předmětu „já jako leader a já jako manažer“:

Výsledky učení

Já jako manažer/ka, já jako leader. Tyto otázky tvoří základní rámec předmětu, jež se zaměřuje primárně individuální přípravu studentů na tuto roli.

V rámci předmětu si studenti mají možnost ujasnit svůj osobitý postoj a přístup k tématům:

Konkrétní obsah je do velké míry určován studenty a jejich zadáním.

Předpoklady a další požadavky

Od studentů vyžaduje zájem o seberozvoj a ochotu převzít za něj zodpovědnost, aktivní participaci na výuce a ochotu sdílet. Výhodou je ambice uspět v daných rolích.

Literatura

Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek

The Truth About Leadership, James M. Kouzes and Barry Z. Posner

Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t, by Jim Collins

The Seven Habits of Highly Effective People, Steven R. Covey

Delivering Happiness, Tony Hsieh

Drive, Daniel H. Pink

Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones, James Clear

Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, Greg McKeown

Hodnoticí metody a kritéria

Osobní účast studentů minimálně 75%, aktivní zapojení v průběhu semestru, referát z četby minimálně 2 knih z doporučené literatury (studenti mohou navrhnout jinou literaturu).

S ohledem na formu je pro udělení kreditů klíčový proaktivní přístup studentů v průběhu semestru.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů