Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Management umění (M.A.) – 2. ročník

Specializace: Management umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Diplomový projekt
 
206DIPL1 ZK 3 8T 206DIPL2 ZK 3 8T
Manažerský ateliér
 
206MAT3 Z 3 2DT 206MAT4 Z 3 2DT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Divadelní systémy 1 206DSY1 ZK 2 2T
Evaluace inscenačního projektu
 
206EIPR Z 2 2T
Evaluace uměleckých procesů 1 206EVU1 ZK 2 2T
Leadership a management
 
206LAM Z 2 24S
Management a dramaturgie
 
206MAD Z 2 2PT
Projektové řízení v umění 206PRU ZK 3 2T
Strategické plánování v umění 206SPU ZK 3 2T
Sympozia a konference II.
 
206SYB2 Z 1 24S
Finanční management I. 1 206FMAG1 ZK 3 2T
Finanční management II. 1 206FMB1 Z 3 2T
Management kulturních organizací
 
206MKO ZK 3 1ST
Veřejné právo v praxi 206VPRP ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Management umění - povinně volitelné V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy 1 (206DSY1) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů I. 1 (206FPR1) ZT
Kulturní politika ČR (206KPL) ZT
Kulturní politiky v EU (206KPU) ZT
Management a dramaturgie (206MAD) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) ZT
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) ZT
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Management kulturních organizací (206MKO) PZ Management umění (S206NMGM)
Manažerský ateliér 1 (206MAT1) PZ
Manažerský ateliér 2 (206MAT2) PZ
Manažerský ateliér 3 (206MAT3) PZ
Manažerský ateliér 4 (206MAT4) PZ