Magisterský výzkum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAV1 zkouška 3 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

David MÍREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David MÍREK

Obsah

Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Předmět je zaměřen na metodologii výzkumu, který je aplikován na výzkumnou práci studenta / studentky pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student / ka po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžného postupu práce, na konci druhého semestru pak v rámci prezentace výsledků výzkumu.

Výsledky učení

Cílem předmětu je rozvíjet u studentů přenositelné znalosti a schopnosti jako jsou strukturované myšlení, využití metod vědecké práce nebo samostatné uvažování. Zároveň student pod vedením odborného tutora získá hluboký vhled do jedné z oblastíí v rámcii oboru produkce a managementu umění, kterou si sám zvolí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Metodologie:

Základní odborná literatura:

Zákony ve znění pozdějších předpisů:

Konkrétní zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského výzkumu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné interní prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v formulář plánu výzkumu pro odborný článek vyhovující následujícímu zadání:

Doporučená struktura:

  1. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění).
  2. Plán projektu (etapizace, metody).
  3. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů.
  4. Popis a výsledky realizovaných etap výzkumu.
  5. Prameny
  6. Rizika

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
03.10.2023 16:30–18:00 David MÍREK Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
17.10.2023 16:30–18:00 David MÍREK Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
17.10.2023 16:30–18:00 David MÍREK Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
14.11.2023 16:30–18:00 David MÍREK Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů