Projektové řízení v umění

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PRU ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
 2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Poslání a vize umělecké organizace,
 2. proces strategického plánování,
 3. analýza vnějšího prostředí,
 4. interní analýza organizace,
 5. formulace strategického plánu,
 6. realizace strategie,
 7. evaluace procesu strategického plánování,
 8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
 9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
 10. nástroje a metody ve fázi plánování,
 11. nástroje a metody ve fázi realizace,
 12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
 13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.

Doporučená nebo povinná literatura

A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.

Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.

Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.

Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.

Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.

Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.

Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná účast na přednáškách a seminářích - 65%.

V rámci zkouškového období student podle své volby:

 1. vypracuje a odevzdá písemnou práci v podobě strategického plánu umělecké organizace nebo
 2. absolvuje ústní zkoušku z probírané látky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů