Financování projektů

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206FPR zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana DVOŘÁKOVÁ

Obsah

 1. Vymezení pojmů projekty a jejich financování - úvodní seminář.
 2. Vlastní a cizí zdroje financování projektů.
 3. Studie proveditelnosti projektu.
 4. Příprava projektu - rozpočet.
 5. Cash flow projektu.
 6. Cizí zdroje se zaměřením na bankovní úvěry a leasing.
 7. Aplikace nástrojů pro hodnocení finančních nejistot.
 8. Řízení a koordinování finančních operací.
 9. Vyhodnocení míry finančních rizik.
 10. Smluvní zajištění projektu.
 11. Daňová problematika v souvislosti s financováním projektů.
 12. Účetní problematika v souvislosti s financováním projektů.
 13. Ekonomické dopady kulturních projektů.

Výsledky učení

 1. Zorientovat studenty v oblasti zdrojů financování projektů z pohledu finančních zdrojů vlastních, státních, evropských a soukromých.
 2. Předat studentům znalosti v oblasti proveditelnosti projektů.
 3. Předat posluchačům znalosti potřebné pro přípravu a vypracování rozpočtu a cash flow na projekt.
 4. Předat studentům znalosti v oblasti vyhodnocení finančních rizik.
 5. Předat studentům znalosti v oblasti smluvního zajištění projektů a dále v oblasti daňové a účetní problematiky v souvislosti s realizací projektů.
 6. Seznámit studenty s ekonomickými dopady kulturních projektů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

DOSTÁL, P. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Ekonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9

PETR MAREK a kol. Studijní průvodce financemi podniku

Zákon o dani z příjmů

Zákon o DPH

Vyhláška 500 a 504 Ministerstva financí týkající se účetnictví podnikatelských a soukromých neziskových subjektů

Vyhlášení státních, městských, evropských a soukromých grantů včetně podmínek poskytnutí

Hodnoticí metody a kritéria

Pro studenta je povinná 80% účast na seminářích. V průběhu seminářů budou studenti psát drobné testy z probraných témat, které budou součástí celkového hodnocení studenta při závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se uskuteční formou testu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
DVOŘÁKOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Výuka probíhá v ND - provozní budova A, Ostrovní 1, 4. patro - vpravo od výtahu.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Jana DVOŘÁKOVÁ
Výuka probíhá v ND - provozní budova A, Ostrovní 1, 4. patro - vpravo od výtahu. paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů