Marketing kulturních organizací a projektů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKOP2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SULŽENKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
 2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
 3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
 4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
 5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Analýza trhu, konkurence v oblasti umění.
 2. Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
 3. Marketingový plán.
 4. Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
 5. Marketingový audit.
 6. Tvorba a řízení obchodní strategie.
 7. Postavení marketingu v kulturní organizaci a řízení kulturních projektů.

Doporučená nebo povinná literatura

Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013

Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008

Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006

Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009

Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008

Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013

Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013

Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů