Marketing kulturních organizací a projektů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MKOP2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří SULŽENKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SULŽENKO

Obsah

 1. Analýza trhu, konkurence v oblasti umění.
 2. Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
 3. Marketingový plán.
 4. Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
 5. Marketingový audit.
 6. Tvorba a řízení obchodní strategie.
 7. Postavení marketingu v kulturní organizaci a řízení kulturních projektů.

Výsledky učení

 1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
 2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
 3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
 4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
 5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004

Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013

Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008

Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006

Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009

Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008

Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013

Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013

Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R308
Kancelář tajemnice katedry

(Karlova 26, Praha 1)
SULŽENKO J.
16:30–18:00
(paralelka 1)
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SULŽENKO J.
16:30–18:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:30–18:00 Jiří SULŽENKO Kancelář tajemnice katedry
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 16:30–18:00 Jiří SULŽENKO Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů