Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Management umění (M.A.) – 1. ročník

Specializace: Management umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Magisterský výzkum 206MAV1 ZK 3 6T 206MAV2 ZK 3 2ST
Manažerský ateliér 206MAT1 Z 3 2DT 206MAT2 Z 3 2DT
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Financování projektů I. 1 206FPR1 ZK 2 2T
Kreativní průmysly a divadlo 206KPD Z 2 2T
Kulturní politika ČR 206KPL ZK 3 2T
Kulturní politiky v EU 206KPU ZK 3 2T
Marketing kulturních organizací a projektů 206MKOP1 Z 2 2T 206MKOP2 ZK 3 2T
Práva duševního vlastnictví 1 206PDV1 ZK 3 2T
Soukromé právo v praxi 1 206SPRP ZK 2 2T
Strategické řízení 1 206PSR1 Z 2 2T
Sympozia a konference I. 206SYAK1 Z 1 24S
Manažer v informační společnosti 2 305MVS2 ZK 3 2PT
Publikum: zdroje a metody výzkumu 206PZM Z 2
Veřejné právo v praxi 206VPRP ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 9 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Kultura aktivní společnosti 206KAS Z 2 2T
Kulturní strategie 206KST Z 2 2T
Manažerská praxe 206MPX Z 2 50P
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 5 7
Povinně volitelné předměty
Management umění - povinně volitelné V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů
Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský výzkum 1 (206MAV1) ZT Diplomovou prací
Magisterský výzkum 2 (206MAV2) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 1 (206DIPL1) ZT Diplomovou prací
Diplomový projekt 2 (206DIPL2) ZT Diplomovou prací
Divadelní systémy 1 (206DSY1) ZT Teorie oboru (S206NTO)
Financování projektů I. 1 (206FPR1) ZT
Kulturní politika ČR (206KPL) ZT
Kulturní politiky v EU (206KPU) ZT
Management a dramaturgie (206MAD) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 1 (206MKOP1) ZT
Marketing kulturních organizací a projektů 2 (206MKOP2) ZT
Práva duševního vlastnictví 1 (206PDV1) ZT
Projektové řízení v umění (206PRU) ZT
Soukromé právo v praxi 1 (206SPRP) ZT
Strategické plánování v umění (206SPU) ZT
Management kulturních organizací (206MKO) PZ Management umění (S206NMGM)
Manažerský ateliér 1 (206MAT1) PZ
Manažerský ateliér 2 (206MAT2) PZ
Manažerský ateliér 3 (206MAT3) PZ
Manažerský ateliér 4 (206MAT4) PZ