Evaluace uměleckých procesů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EVU1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Obsah

Definice:

Osnova:

 1. Pojem „kulturní hodnota“ jako vstup do předmětu.
 2. Definice a typy ekonomických dopadů a ekonomických přínosů.
 3. Multiplikační efekty umění (ekonomické a sociální).
 4. Důvody měření ekonomických dopadů.
 5. Principy evaluace uměleckých procesů.
 6. Model BSC?
 7. Principy strategického plánování.
 8. Granty a programy MK ČR a hl.m. Prahy.
 9. Reflexe pojmu hodnoty ve vztahu ke kulturní politice a praxi.

Seminář: Návrh vlastních kritérii grantu pro divadelní aktivity.

Výsledky učení

Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat závažnost a specifičnost hodnocení uměleckého procesu (divadelních aktivit) z hlediska managmentu.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost metod ekonomického hodnocení uměleckých institucí (auditů).
 2. Obeznámení s principy hodnocení uměleckých procesů.
 3. Orientace v grantech a programech.

Literatura

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU, 2005.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013.

Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.

Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.

Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.

Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014

O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Prameny:

Dotační tituly pro oblast profesionálního umění MK ČR

Granty hl. města Prahy pro oblast kultury a umění

Kreativní Praha (dokumenty)

Státní kulturní politiky na léta 2021/25

Strategie rozvoje a podpory KKO. MK ČR, 2021

Kreativní Evropa (dílčí programy: kultura a média)

Komplet Quality Metrics Artcouncil UK

Impact and Insight Toolkit

Register uměleckých výkonů (RUV). MŠMT, Praha

Satelitní účet kultury ČR. NIPOS, 2018...

Symetrická tabulka In put – Out put (ČSÚ)

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému ukončení semestru zápočtem se požaduje aktivní účast při přednáškách (20 %), vypracování seminárního zadání (30 %) a absolvování písemného testu (50 %).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 Bohumil NEKOLNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R311
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
10:40–12:10
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:10 Bohumil NEKOLNÝ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů