Evaluace uměleckých procesů 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EVU1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumil NEKOLNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat závažnost a specifičnost hodnocení uměleckého procesu (divadelních aktivit) z hlediska managmentu.

Forma studia

Základní metodou je přednášková činnost s názornými příklady a jedním externistou - specialistou evaluační praxe. Doplňkovým cvičením je seminář se zaměřením na grantovou praxi.

Předpoklady a další požadavky

 1. Znalost metod ekonomického hodnocení uměleckých institucí (auditů).
 2. Obeznámení s principy hodnocení uměleckých procesů.
 3. Orientace v grantech a programech.

Obsah kurzu

Definice:

Osnova:

 1. Pojem „kulturní hodnota“ jako vstup do předmětu.
 2. Definice a typy ekonomických dopadů a ekonomických přínosů.
 3. Multiplikační efekty umění (ekonomické a sociální).
 4. Důvody měření ekonomických dopadů.
 5. Principy evaluace uměleckých procesů.
 6. Model BSC?
 7. Principy strategického plánování.
 8. Granty a programy MK ČR a hl.m. Prahy.
 9. Reflexe pojmu hodnoty ve vztahu ke kulturní politice a praxi.

Seminář: Návrh vlastních kritérii grantu pro divadelní aktivity.

Doporučená nebo povinná literatura

Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU, 2005.

Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013.

Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012.

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.

Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.

Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.

Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.

Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.

Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.

Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014

O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015.

Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.

Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.

Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Prameny:

Dotační tituly pro oblast profesionálního umění MK ČR

Granty hl. města Prahy pro oblast kultury a umění

Kreativní Praha (dokumenty)

Státní kulturní politiky na léta 2021/25

Strategie rozvoje a podpory KKO. MK ČR, 2021

Kreativní Evropa (dílčí programy: kultura a média)

Komplet Quality Metrics Artcouncil UK

Impact and Insight Toolkit

Register uměleckých výkonů (RUV). MŠMT, Praha

Satelitní účet kultury ČR. NIPOS, 2018...

Symetrická tabulka In put – Out put (ČSÚ)

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému ukončení semestru zápočtem se požaduje aktivní účast při přednáškách (20 %), vypracování seminárního zadání (30 %) a absolvování písemného testu (50 %).

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost S410
Učebna S410 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEKOLNÝ B.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:00–14:30 Bohumil NEKOLNÝ Učebna S410 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů