Manažerský ateliér 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAE4 zápočet 3 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumil NEKOLNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladana BROUKOVÁ, Jolana DVOŘÁKOVÁ, Michal LÁZŇOVSKÝ, Bohumil NEKOLNÝ, Jiří SRSTKA

Obsah

Student je veden ke schopnosti vlastní analýzy stávajících modelů divadelního provozu, k vlastnímu návrhu a tvorbě managementu konkrétního produktu, ke konceptu evaluační metriky pro konkrétní divadelní aktivitu pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho manažerské reflexe odevzdané v rámci přijímacího řízení. V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá.

Analýzy či modely mohou být i ze specifik oboru (business plán, modely řízení, personalistika atd.) Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení

Hlavní předmět specializace Management umění umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k managementu) na konceptu vlastních analýz modelů managementu široké oblasti performing arts a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Management umění si ověří principy managementu od fungování velkých divadelních institucí (včetně operních domů) až po management nezávislé scény a nezávislých projektů. Předmět tedy rozvine schopnost studenta analyzovat modely a nástroje řízení divadel, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních organizací a provozu. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit, ale přece jen s prioritou veřejného sektoru. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7

DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.

DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X

NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3

Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN8073315017

Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.

Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.

Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.

Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.

Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.

Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.

Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.

Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.

Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Na koci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran.

V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R310
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

16:30–18:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:00 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů