Management umění - povinně volitelné

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
ZK 2 2T zimní Předmět není vypsán
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky ZK 2 2T letní Zapsat
206FUC1 Fundraising III. 1 česky Z 3 KURZ letní Zapsat
206IZU Inspirační zdroje současného umění česky Z 2 2ST letní Zapsat
206KMD1 Kreativní management v divadle česky viz detail ZK 3 48S zimní Předmět není vypsán
206KMD2 Kreativní management v divadle 2 česky ZK 3 48S letní Zapsat
206LVK1 Kultura a legislativa 1 česky Z 2 2T letní Zapsat
206MMV1 Management mezilidských vztahů 1 česky Z 3 KURZ letní Zapsat
206MIN1 Manažerská informatika 1 česky ZK 2 2T letní Zapsat
305MM1 Mediální management 1 česky Z 2 12PS letní Zapsat
206MPL1 Mediální politika a legislativa 1
 
česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
206MPL2 Mediální politika a legislativa 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
206EIP Mezinárodní perspektivy managementu živého umění anglicky Z 2 12S zimní Předmět není vypsán
206PMD1 Prezentační a mediální dovednosti 1
 
česky Z 2 3T zimní Předmět není vypsán
206PMD2 Prezentační a mediální dovednosti 2
 
česky ZK 2 3T letní Předmět není vypsán
206PST1 Producentská dramaturgie 1 česky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PSM1 Producentský seminář 1 česky Čt
12:00–13:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PSME2 Producentský seminář 2 česky Z 3 2T letní Zapsat
206PSM3 Producentský seminář 3 česky Čt
12:00–13:30
Učebna R310 (DAMU)
Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
206PSME4 Producentský seminář 4 česky Z 3 2T letní Zapsat
206TPD1 Technické podmínky provozování divadla 1
 
česky ZK 3 2T zimní Předmět není vypsán