Management mezilidských vztahů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MMV1 Z 3 KURZ česky letní

Garant předmětu

Michal LÁZŇOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal LÁZŇOVSKÝ, Jiří PLAMÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurs je zaměřen na dovednosti k úspěšnému vedení a řízení lidí, vyjednávací dovednosti a řešení konfliktů. Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každé skupině studentů se cíle výuky mírně liší.

Očekávaným důsledkem kursu jsou například lepší výsledky vyjednávání (tedy výhodnější parametry sjednaných dohod) a - vzhledem k zaměření kursu na práci s komplexní spokojeností účastníků - i vyšší stabilita dohod (tedy méně snah dohody měnit a bojkotovat).

Kurz dále vede účastníky ke schopnosti dobře definovat problémy (a neřešit problémy zástupné, neřešitelné nebo nejednoznačné), analyzovat je (pochopit příčiny a další souvislosti a definovat kritéria úspěšného řešení) a použít rozumné techniky pro generování možností řešení, jejich třídění a hodnocení a konečně pro rozhodnutí, co a jak bude realizováno v praxi.

Forma studia

Předmět probíhá formou intenzivního dvoudenního semináře. Většina programu je vystavěna do oblouku zážitek („hra“) - diskuse o zážitku - shrnutí diskuse - doplnění relevantní teorie. Důraz je kladen na individuální zpětnou vazbu pro účastníky. Kurz je proložen příklady a řešením modelových situací, na němž si mohou účastníci vybrané metody vyzkoušet.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Každý seminář je přizpůsoben konkrétní studijní skupině a jejím požadavkům.

Věnuje se zejména z následující tématům:

Kurz nabízí například základní pravidla řešení konfliktů, usnadňuje zvládnutí jednotlivých stylů jednání a obranu vůči vyjednávacím trikům. Pomáhá v klíčových disciplínách vyjednávání jako jsou techniky sběru informací, analýzy zájmů a moci, tvorby alternativních scénářů, volby postupu v obtížných situacích nebo volby strategie v nejistých podmínkách.

Dále se kurz zabývá tím, jak vznikají základní vzorce lidského vztahového chování - tedy soupeření, spolupráce, obětavosti, destrukce a pasivity - a jak jim podle potřeby buď pomáhat na světlo světa nebo zabraňovat jejich vzniku a šíření.

Kurz také přirozeně vede k úvahám o firemních kulturách, způsobech hodnocení lidí a výkonů nebo o volbě stylu řízení lidí v závislosti na povaze manažera, podřízených, řešených úloh a firemní kultury.

Další část programu rozebírá dvě klíčové podmínky dobré spolupráce v týmu - tedy sdílení cílů a cest a rozmanitosti lidí a rolí - a sleduje malý zázrak vzniku synergie, tedy jevu, jehož přítomnost činí ze skupiny skutečný tým.

Doporučená nebo povinná literatura

Plamínek, J.: Konflikty a vyjednávání (Grada, 2009)

Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem

Plamínek, J.: Tajemství motivace

Plamínek, J.: Vedení porad

Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování

Plamínek, J.: Teorie vitality

Plamínek, J.: Synergický management

Plamínek, J.: Komunikace a prezentace

Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí

Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres

Plamínek, J.: Řízení podle kompetencí

další viz www.jiriplaminek.cz

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu je třeba:

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů