Mezinárodní perspektivy managementu živého umění

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EIP zápočet 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Paul BOURNE

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá přehled o aktuálních tématech v různých oblastech managementu performing arts ve Spojeném království.

Forma studia

Online semináře, analýza příkladů z praxe.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základní teorie managementu umění a kulturní politiky.

Obsah kurzu

I. Současná kultura ve Velké Británii:

II. Financování kultury a kulturní politika ve Spojeném království a v Evropě:

III. Umění jako podnikání? Klíčová hodnota umění:

IV. Obchodní modely pro umělecké organizace:

V. Festivaly – management festivalů a diváci:

VI. Turné a spolupráce – národní a mezinárodní projekty:

Doporučená nebo povinná literatura

Langley, D., Royce, S.:Business planning guidance for arts and cultural organisations (dostupné v e-knihovně KP DAMU)

Bourne, P.: Arts and Business, rozhovor in Moderní řízení, červenec - srpen 2017 (dostupné v e-knihovně KP DAMU)

Hodnoticí metody a kritéria

K úspěšnému splnění předmětu je student povinnen:

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů