Mediální management 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MM1 Z 2 12PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají postupně znalosti, které musí ovládat řídící pracovník v oblasti médií.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OSNOVA

1.Úvod do předmětu, jaké jsou možnosti podnikání v médiích.

2.Základní rozdíly mezi médii veřejné služby a komerčními

  1. Přehled zákonů potřebných pro vedoucí pracovníky v médiích

4.Způsoby financování jednotlivých médií

5.Možnosti a odlišnosti prodeje reklamní plochy

6.Další možnosti získávání potřebných financí

7.Možnosti, které přinesla digitalizace, změny z DVB T na DVB T2. Proč se nedaří digitalizovat rádia.

8.Nová média. Odlišnosti v produkci pro klasické TV a TV typu Stream.

9.Výběr tématu, scénáře, týmu v souvislosti se stopáží vhodné pro internetové platformy.

10.Řízení bez znalostí relevantních výzkumů není možné. Výzkumy sledovanosti – denní výsledky, afinity, ATS...

11.Výzkumy čtenosti printů a jejich internetových platforem.

12.Radioprojekt – poslechovost rádií. Trendy, podcasty. Problematičnost CATI.

13.Nepřítomnost jednotné měny výzkumu u internetu – důsledky, snaha SPIR

14.Crossmediální měření. Proč se stále nedaří, má budoucnost?

Úvodem každé výuky bude studenty připravený přehled aktualit z oboru.

Pozváni budou i hosté – např. ředitel/obchodní ředitel mediální agentury, ředitelé jednotlivých typů médií, pracovníci z výzkumných agentur

Doporučená nebo povinná literatura

Mediář.cz

mediaguru.cz

Ato.cz

unievydavatelu.cz

radioprojekt.cz

SPIR.cz

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná a závěrečná diskuse. V případě docházky pod 75 % - test, seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů