Mediální management 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MM1 Z 2 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají postupně znalosti, které musí ovládat řídící pracovník v oblasti médií.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OSNOVA

1.Úvod do předmětu, jaké jsou možnosti podnikání v médiích.

2.Základní rozdíly mezi médii veřejné služby a komerčními

  1. Přehled zákonů potřebných pro vedoucí pracovníky v médiích

4.Způsoby financování jednotlivých médií

5.Možnosti a odlišnosti prodeje reklamní plochy

6.Další možnosti získávání potřebných financí

7.Možnosti, které přinesla digitalizace, změny z DVB T na DVB T2. Proč se nedaří digitalizovat rádia.

8.Nová média. Odlišnosti v produkci pro klasické TV a TV typu Stream.

9.Výběr tématu, scénáře, týmu v souvislosti se stopáží vhodné pro internetové platformy.

10.Řízení bez znalostí relevantních výzkumů není možné. Výzkumy sledovanosti – denní výsledky, afinity, ATS...

11.Výzkumy čtenosti printů a jejich internetových platforem.

12.Radioprojekt – poslechovost rádií. Trendy, podcasty. Problematičnost CATI.

13.Nepřítomnost jednotné měny výzkumu u internetu – důsledky, snaha SPIR

14.Crossmediální měření. Proč se stále nedaří, má budoucnost?

Úvodem každé výuky bude studenty připravený přehled aktualit z oboru.

Pozváni budou i hosté – např. ředitel/obchodní ředitel mediální agentury, ředitelé jednotlivých typů médií, pracovníci z výzkumných agentur

Doporučená nebo povinná literatura

Mediář.cz

mediaguru.cz

Ato.cz

unievydavatelu.cz

radioprojekt.cz

SPIR.cz

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžná a závěrečná diskuse. V případě docházky pod 75 % - test, seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů