Prostor - hmota - komunikace 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PHK2 Z 1 3T česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karolína PLICKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s širokou škálou uměleckých a vědních oborů, které souvisí s oborem alternativního divadla. Již v prvním ročníku vést posluchače k tomu, aby si uvědomovali nejrůznější kontexty, v nichž lze nahlížet funkce a estetiku současného alternativního divadla.

Forma studia

Seminář se realizuje formou setkávání s významnými umělci a vědci, jako například básníky, hudebníky, výtvarníky, fyziky, filosofy, sociology či politology. Externisté prezentují svou práci (mj. pomocí video a audio nahrávek) a pokud možno doplňují prezentaci o praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Pravidelné navštěvování současných výstav (s důrazem na konceptuální umění), divadelních představení (s důrazem na nezávislá divadelní studia a skupiny) a koncertů současné vážné a alternativní hudby.

Obsah kurzu

Cca. 20 setkání s jednotlivými významnými osobnostmi současného umění a příbuzných vědeckých oborů (filosofie, sociologie, politologie, fyzika).

Doporučená nebo povinná literatura

Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita, Praha 2002

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava, 2007

Szczygieł, Mariusz: Gottland, Praha, 2007 (dotisk 2011)

Zhoř, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, Praha, 1992

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se aktivní účast na semináři a na konci letního semestru písemná reflexe setkání s jedním z hostů a jeho dílem.

Poznámka

Volitelný pro omezený počet studentů z jiných oborů.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů