Mediální politika a legislativa 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MPL2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Michal PROKOP

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal PROKOP

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Hledat a nalézat důvody pro propojení mediálního prostředí s politikou, a to v celém období vývoje jednotlivých typů a druhů médií doma i ve světě, zejména v Evropě,
  2. seznámit posluchače s nejdůležitějšími právními normami, týkajícími se médií a s procesem jejich zrodu a tvorby.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

206MPL1 Mediální politika a legislativa 1

Obsah kurzu

Mediální politika a legislativa v demokratické společnosti jako jeden ze základních pilířů realizace ústavního práva občanů na svobodu slova.

Mediální legislativa, regulace médií - politický, technický, či právní problém?

Doporučená nebo povinná literatura

-CHALOUPKOVÁ, HOLÝ: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (komentář) - C.H.Beck 2004,

-ZÁKONY V PLATNÉM ZNĚNÍ:

-tiskový

-o provozování rozhlasového a televizního vysílání

-o České televizi

-o Českém rozhlase

-o ČTK

-o regulaci reklamy

-o politických stranách

-volební zákony

-telekomunikační zákon

-zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

zákon o audiovizuálních službách na vyžádání

Mezinárodní předpisy a směrnice:

-direktiva EU o televizi bez hranic

-doporučení Rady Evropy o vysílání veřejné služby

-koordinace kmitočtových spekter a další a další.

-Veřejná služba ve veřejnoprávních mediích (sborník textů) Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002 - Česká media a Votobia Praha 2003

-Česká media 2003, 2004, 2005 (ročenky mediálních událostí)

-Česká media a Votobia Praha 2004

-Výroční zprávy Rady ČT a Rady ČRo o činnosti České televize a Českého rozhlasu - internetové str. R ČT a R ČRo

-10 let v českých mediích(sborník esejů) Kolektiv autorů Newton IT 2005

-Financování digitálního vysílání (sborník textů) Česká media 2005

-Ročenky ČT a ČRo - internet, servery Česká media, Radiotv, atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů