Specifika loutkového divadla 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LDS1 Z 1 2/T česky zimní

Garant předmětu

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Hlubší pochopení specifiky loutkového divadla v jeho rozrůzněnosti a variabilitě.
 2. Náhled na vývoj loutkového divadla v konfrontaci s různými uměleckými směry, hnutími a současnými vývojovými tendencemi.
 3. Orientace studenta v existující loutkářské dramatice i v dramatice věnované loutkám, současné inscenační možnosti těchto her.
 4. Snaha o rozšíření zájmu studenta o možnosti loutkového divadla v rovinách divadla figurativního i nefigurativního.
 5. Inspirace pro studium problematiky herectví.

Forma studia

Přednášky, analýzy textů a esejů, kreativní cvičení, semináře.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové dramatiky, schopnost analýzy a reflexe, smysl pro dramatickou situaci, schopnost kreativity, smysl pro vnímání kinetiky hmoty v prostoru.

Obsah kurzu

 1. Historický exkurs do typů loutkového divadla v minulosti, epické narativní divadlo, rozdělená interpretace, divadlo iluze a reprodukce.
 2. Technologické možnosti a specifika jednotlivých druhů loutek.
 3. Loutka jako objekt rituální a estetický.
 4. Člověk mezi předměty.
 5. Vztah herce a objektu.
 6. Romantismus, symbolismus a loutkové divadlo.
 7. Divadelní avantgarda a loutkové divadlo.
 8. Bauhaus a loutkové divadlo.
 9. Loutkářská dramatika a hry dedikované loutkám.

10.Groteskno a loutkové divadlo.

11.Současné vývojové proudy loutkového divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Bachtin, M. M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-776-6.

Deák, František: Symbolistické divadlo. Bratislava: Tália-Press, 1996. ISBN 80-85718-25-1.

Jurkowski, Henryk: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí. Bratislava: Divadelný ústav 2004. ISBN 80-88987-51-2.

Magnin, Charles: Dějiny loutkového divadla v Evropě 1, 2. Praha: AMU 2010.

Craig, Edward Gordon: O divadelním umění. Praha 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Zápočet - písemná semestrální práce. Celkové hodnocení se skládá z 50 % hodnocení aktivity na seminářích a při kreativních odborných cvičení, 50 % z vypracování semestrální písemné práce.

Poznámka

Možnost zápisu pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritiky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
LEŠKOVÁ DOLENSKÁ K.
10:30–12:00
(paralelka 1)
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
LEŠKOVÁ DOLENSKÁ K.
10:30–12:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:30–12:00 Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 10:30–12:00 Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů