Specifika loutkového divadla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LDS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Hlubší pochopení specifik loutkového divadla a jeho variability.
 2. Náhled na vývoj loutkového divadla v konfrontaci s různými uměleckými směry, hnutími a současnými vývojovými tendencemi.
 3. Orientace studenta v existující loutkářské dramatice i v dramatice věnované loutkám, současné inscenační možnosti těchto her.
 4. Snaha o rozšíření zájmu studenta o možnosti loutkového divadla v rovinách divadla figurativního i nefigurativního.
 5. Inspirace pro studium problematiky herectví.
 6. Shrnutí předchozích přednášek z 1. a 2. ročníku (příprava na bakalářské zkoušky) a prohlubování doposud získaných poznatků.

Forma studia

Přednášky, analýzy textů a esejů, rozbory ukázek, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové dramatiky, schopnost analýzy a reflexe, smysl pro dramatickou situaci, schopnost kreativity, smysl pro vnímání kinetiky hmoty v prostoru.

Obsah kurzu

 1. Technologické možnosti a specifika jednotlivých typů loutek – shrnutí.
 2. Historický exkurs do typů loutkového divadla v minulosti (epické narativní divadlo, náhražka hereckého divadla, divadlo iluze a reprodukce, rozdělená interpretace, divadlo herce a loutky…) – shrnutí.
 3. Loutkářská dramatika a hry dedikované loutkám (typologie loutkářských textů).
 4. Proměna divadelního prostoru – shrnutí.
 5. Česká loutkářská scénografie jako specifický fenomén – shrnutí.
 6. Romantismus, symbolismus a loutkové divadlo – shrnutí.
 7. Groteskno a loutkové divadlo (rakvičkárny, Drama for Fools).
 8. Divadelní avantgarda a loutkové divadlo – shrnutí.
 9. Druhá divadelní reforma a loutkové divadlo – shrnutí.
 10. Současné vývojové proudy loutkového divadla I.
 11. Současné vývojové proudy loutkového divadla II.
 12. Loutka jako znak, loutka jako funkce, loutka jako předmět vs. rekvizita… – shrnutí terminologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Blecha, Jaroslav; Jirásek, Pavel: Česká loutka, Praha 2008.

Císař, Jan: Hmota v pohybu a prostoru, Disk, 2004, č. 10, s. 30–44.

Císař, Jan: Ikon – symbol aneb zázračnost loutky, Československý loutkář, 1992/6, s. 123–125.

Císař, Jan: Malá úvaha na velké téma aneb O loutkové činohře, Loutkář, 1996/11, s. 252–254.

Císař, Jan: O jiných souvislostech..., Loutkář 1993/3, s. 49–52.

Císař, Jan: Teorie herectví loutkového divadla, Praha 1985.

Craig, Edward Gordon: O divadelním umění, Praha 2006.

Česal, Miroslav: Anatomie gagu, Československý loutkář, 1990/5, s. 104–105.

Česal, Miroslav: Groteskno a loutky, Loutkář, 2003/4, s. 2–8.

Česal, Miroslav: Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou, Praha 1992.

Česal, Miroslav: Kontinuita a diskontinuita II (1–3), Loutkář 1995/10, 11, 12.

Česal, Miroslav: Loutkové divadlo jako ušlechtilá zábava pro děti, Československý loutkář, 1991/4, s. 80–83.

Česal, Miroslav: Mezní situace, Československý loutkář, 1990/10.

Česal, Miroslav: Několik poznámek k současnému herectví s loutkou, Československý loutkář, 1990/1, s. 2–5.

Česal, Miroslav: Základy a utužování pojetí loutkového divadla jako divadla reprodukce, Československý loutkář, 1990/6, s. 122–126.

Dubská, Alice: Dvě století českého loutkářství, Praha 2004.

Eliášková, Věra; Dvořák, Jan: Karel Makonj a Vedené divadlo, Praha 2007.

Chalupová, Simona (ed.): Alois Tománek, scénograf, Chrudim 2012

Chalupová, Simona (ed.): František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život, Chrudim 2013.

Chalupová, Simona (ed.): Pavel Kalfus, scénograf, Chrudim 2012

Jirásková, Marie; Jirásek, Pavel: Loutka a moderna, Praha a Brno 2011.

Jurkowski, Henryk: Loutka jako dokonalý herec, Scénografie č. 45, s. 41–63.

Jurkowski, Henryk: Magie loutky, Praha, 1977.

Jurkowski, Henryk: Metamorfózy bábkového divadla v 20. storočí, Bratislava 2004.

Jurkowski, Henryk: Proměny ikonosféry, Praha 2010.

Klíma, Miloslav; Makonj, Karel a kol.: Josef Krofta – inscenační dílo, Praha 2003.

Klíma, Miloslav: Petr Matásek – Prostor, hmota, divadlo, Praha 2013.

Kol. autorů: Obrazy z dějin českého loutkářství, Praha a Chrudim 2012.

Makonj, Karel: Divadlo mezi objektem a subjektem, in: Divadlo a interakce I, Praha 2006.

Makonj, Karel: Herecké a loutkové divadlo – jednovaječná či dvoubuněčná dvojčata?, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: I.–VI. kapitola o režii v divadle loutky a herce, Loutkář 2003/1–6, s. 42–43, 87–89, 140–142, 183–185, 226–228, 282–283.

Makonj, Karel: K tématu „osobnostního“ herectví, in: Divadlo a interakce III, Praha 2008.

Makonj, Karel: Loutka, podloutka a nadloutka, Loutkář 2002/2.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo jako realizace metafory aneb Herec, nebo loutkoherec?, Disk 2003/6, s. 73–82.

Makonj, Karel: Loutkové divadlo v zrcadle aspektů, Československý loutkář, 1990/1, s. 6–7.

Makonj, Karel: Od loutky k objektu, Praha 2007.

Makonj, Karel: Subjekti a objekti, Divadlo a interakce II, Praha 2007.

Malíková, Nina; Dvořák, Jan: Karel Brožek: víra v sílu loutkového divadla, Praha 2015.

Osolsobě, Ivo: Principia parodica: Posbírané papíry převážně o divadle, Praha 2007.

Sokol, František (ed.): Svět loutkového divadla, Praha 1987.

Vojtíšková, Zuzana (ed.): Živé dědictví loutkářství, Praha a Chrudim, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zadaných textů a aktivní účast v diskusích. Celkové hodnocení (zápočet): 50 % tvoří aktivita studenta v hodině, 50 % vypracování semestrální písemné práce.

Poznámka

Možnost zápisu pouze pro studenty oborů Režie-Dramaturgie, Scénografie a Teorie a kritiky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEZNAL V.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:00–16:30 Vít NEZNAL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů