Ekonomie 2 Makroekonomie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305EK2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivan TOMEK

Obsah

Makroekonomie je vyložena jako věda zabývající se souhrnnými (agregátními) veličinami na úrovni států a hlavních subjektů ekonomiky (domácnosti, firmy, vláda a zahraničí).

  1. Základní pojmy makroekonomie, produkt a jeho měření, hospodářský cyklus. Současná situace ve světě a v ČR, další perspektivy.
  2. Agregátní poptávka a nabídka, ekonomický růst
  3. Státní makroekonomická politika, fiskální a monetární nástroje.
  4. Peníze a trh peněz
  5. Nezaměstnanost jako makroekonomická kategorie
  6. Inflace : definice, vznik a náklady
  7. Nezaměstnanost a inflace vzájemný vztah
  8. Vnější ekonomická rovnováha

Výsledky učení

Ukázat studentům základní makroekonomické jevy formující tržní prostřed v ČR a ovlivňující jejich budoucí praxi. Důraz je kladen na praktické aplikace, na ilustrace a výklad ekonomických jevů odehrávajících se v současnosti, s využitím denního i dalšího tisku, příkladů z oblasti mediální a z kultury.

Předpoklady a další požadavky

základní ekonomické znalosti (Ekonomie 1)

Literatura

Samuelsson, Paul : Ekonomie (Grada, libovolné vydání)

Frank, Robert, H. a Bernanke, Ben S. : Ekonomie, Grada 2003

Časopisy Marketing & Media, Strategie

Libovolná skripta z VŠE a jiných ekonomických fakult z mikroekonomie

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě zájmu o předmět a pochopení základních principů makroekonomického uvažování, které studenti prokazují dvěma formami:

zapojení do diskusí během přednášek (30 %) Ústní zkouška (70%)

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů