Zjednodušený studijní plán Produkce - Management umění (M.A.)

Katedra produkce

Studijní program: Produkce a management
Studijní specializace: Management umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
206KPD Kreativní průmysly a divadlo Z 2
206KAS Kultura aktivní společnosti Z 2
206KPL Kulturní politika ČR ZK 3
206MAV1 Magisterský výzkum 1 ZK 3
206MAT1 Manažerský ateliér 1 Z 3
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 Z 2
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206VPRP Veřejné právo v praxi ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
206FPR1 Financování projektů I. 1 ZK 2
206KPU Kulturní politiky v EU ZK 3
206KST Kulturní strategie Z 2
206MAV2 Magisterský výzkum 2 ZK 3
206MPX Manažerská praxe Z 2
206MAT2 Manažerský ateliér 2 Z 3
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2 ZK 3
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 ZK 3
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 ZK 3
206PZM Publikum: zdroje a metody výzkumu Z 2
206PSR1 Strategické řízení 1 Z 2
206SYAK1 Sympozia a konference I. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL1 Diplomový projekt 1 ZK 3
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
206FMAG1 Finanční management I. 1 ZK 3
206LAM Leadership a management Z 2
206MAT3 Manažerský ateliér 3 Z 3
206SPU Strategické plánování v umění ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206VPRP Veřejné právo v praxi ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL2 Diplomový projekt 2 ZK 3
206DSY1 Divadelní systémy 1 ZK 2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu Z 2
206FMB1 Finanční management II. 1 Z 3
206MAD Management a dramaturgie Z 2
206MKO Management kulturních organizací ZK 3
206MAT4 Manažerský ateliér 4 Z 3
206PRU Projektové řízení v umění ZK 3
206SYB2 Sympozia a konference II. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60