Zjednodušený studijní plán Produkce - Management umění (M.A.)

Katedra produkce

Studijní program: Produkce a management
Specializace: Management umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
206KAS Kultura aktivní společnosti Z 2
206KCE Kulturní politika ČR a EU ZK 5
206MAV1 Magisterský výzkum 1 ZK 3
206MAD1 Management a dramaturgie 1 Z 3
206MAE1 Manažerský ateliér 1 Z 3
206MKOP1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 Z 2
206PZM Publikum: zdroje a metody výzkumu Z 2
206SPRP Soukromé právo v praxi 1 ZK 2
206SYA Sympozia a konference I. Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206VPRP Veřejné právo v praxi ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
206FPR Financování projektů ZK 2
206KOD Kreativní odvětví a divadlo Z 2
206MAV2 Magisterský výzkum 2 ZK 3
206MAD2 Management a dramaturgie 2 Z 2
206MAE2 Manažerský ateliér 2 Z 4
206MKOP2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 ZK 3
206PDV1 Práva duševního vlastnictví 1 ZK 3
206STZ Strategické řízení Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
206MPX Manažerská praxe Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL1 Diplomový projekt 1 ZK 3
206FMG1 Finanční management 1 Z 3
206LAM Leadership a management Z 2
206MAE3 Manažerský ateliér 3 Z 3
206SYB Sympozia a konference II. Z 1
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
206MPX Manažerská praxe Z 2
206VPRP Veřejné právo v praxi ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIPL2 Diplomový projekt 2 ZK 3
206DSY Divadelní systémy ZK 2
206EIPR Evaluace inscenačního projektu Z 2
206FMG2 Finanční management 2 ZK 3
206MKO Management kulturních organizací ZK 3
206MAE4 Manažerský ateliér 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
206MPX Manažerská praxe Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Management umění - povinně volitelné
výběr ze skupiny Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 32
Celkem kreditů za ročník 60