Management a dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MAD Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Posluchače magisterského studia seznámit s principy tvorby umělecké koncepce divadla (vize), stejně jako s principy tvorby dramaturgických plánů. Připravit je na schopnost (a kompetenci) spolupodílet se na tvorbě těchto konceptů, případně na kvalifikovanou konzultaci a oponenturu z pozice vrcholového managementu divadla. Předmět by měl být opřen o hodnotový systém a přispět ke kulturní a speciálně divadelní vzdělanosti.

Forma studia

Metoda výuky:

Kombinace přednášek a seminářů, u nichž se předpokládá aktivní účast studentů formou prezentací seminárních praxí z oblasti dramaturgické praxe.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování bakalářského programu DAMU či jiné vysokoškolské vzdělání. Základní znalosti české a světové dramatiky.

Obsah kurzu

Přednášky:

I. Typy dramaturgie:

Dle oborů, dle konceptů (od dramaturgie jako myšlení o divadle a divadlem až po cílenou dramaturgii na konkrétní divácké skupiny), dramaturgie vícesouborových divadel, dramaturgie veřejných, neziskových a soukromých divadel, od dramaturgie projektů až po atypické koncepty.

II. Dramaturgie:

Role autora v divadle, problematika premiér původních her, formy dramatizace, adaptace a „na motivy“, funkce překladů na příkladech Shakespeara a Čechova, současná divadelní a dramatická tvorba.

III. Praktická dramaturgie:

Tvorba dramaturgických plánů z hlediska uměleckého konceptu na jedné straně a ekonomiky na straně druhé.

IV. Profilové příklady úspěšných dramaturgií:

-Dramaturgie 60.let (DZB, Činoherní klub, DNZ, Semafor),

V. Jiné dramaturgie:

Opera, muzikál, balet, tanec, bulvár, alternativní divadlo, loutky…

Semináře:

Zadání:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet, podmínka odevzdání seminární práce a písemná zkouška.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů