Soukromé právo v praxi 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206SPRP ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří SRSTKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor KOŠUT, Jiří SRSTKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
 2. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.

Forma studia

Přednášky a semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

 1. Soukromé právo, občanské právo, právní osobnost, fyzické osoby, právnické osoby, zásady občanského práva,
 2. právní formy, spolek, nadace, nadační fond, ústav,
 3. spotřebitel, podnikatel, zastoupení, prokura, věci a jejich rozdělení, cenný papír,
 4. právní jednání, právní skutečnosti, výklad právních jednání, obsah a forma právního jednání, neplatnost,
 5. relativní majetková práva, všeobecná ustanovení o závazcích, uzavření smlouvy, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí,
 6. koupě, darování, směna,
 7. výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, nájem,
 8. dílo, smlouva o dílo, aplikace v praxi,
 9. příkaz, zprostředkování, komise, innominátní smlouvy (divadelní zájezd, spolupořadatelství),
 10. pracovní právo, vymezení a zakotvení, zásady pracovního práva, znaky závislé práce, „švarcsystém“,
 11. pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, okamžité zrušení prac. pom.,
 12. korporátní právo, vymezení a zakotvení, společnost, správa společnosti, členství, zánik členství a společnosti,
 13. druhy a přehled jednotlivých korporací s ohledem na možnost a vhodnost jejich využití jako právní formy divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, důvodová zpráva, komentáře
 2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, důvodová zpráva, komentáře
 3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, důvodová zpráva, komentáře
 4. Srstka, J., Chloupek,V., Košut,V.: Smlouvy v divadelní praxi, AMU 2013
 5. konkrétní právní předpisy v oblasti veřejného práva (dle osnovy druhého semestru)
 6. Hurdík J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013
 7. Dvořák T.: Obecně prospěšná společnost, Kluwer 2010
 8. Bělohlávek A. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Čeněk 2013
 9. Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R310
Učebna R310 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
KOŠUT V.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Viktor KOŠUT Učebna R310 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů