Management projektu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP2 zápočet 3 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Student bude schopen využívat nástroje a metodiky řízení projektu při realizaci studentského festivalu.
  2. V rámci svých možností bude student v průběhu festivalu využívat sebereflexi, bude otevřeně komunikovat s ostatními studenty a aktivně řešit i problémové a nepříjemné situace.
  3. V rámci svých možností bude student umět dávat zpětnou vazbu a přijímat ji, bude flexibilně upravovat činnosti dle aktuální situace, pracovat s hranicemi ostatních i vlastními.
  4. Student bude zvládat praktické základy řešení problémů, krizového řízení a managementu změn.

Forma studia

Skupinová práce, studenti si přinášejí konkrétní zadání z realizace festivalu a společně je řeší, výuka probíhá vždy ve čtyřech souvislých 5hodinových blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu I.

Obsah kurzu

Cílem výuky je aktivní využívání principů projektového řízení při realizaci studentského festivalu. Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti. Velký důraz je kladen na osobnostní a mezilidský aspekt řešených situací.

K nejčastěji řešeným oblastem patří:

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006, 251 s.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006, 222 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů