Management projektu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP2 Z 3 24S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel DYKAST, Šárka SÝKOROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Student bude schopen využívat nástroje a metodiky řízení projektu při realizaci studentského festivalu.

2.V rámci svých možností bude student v průběhu festivalu využívat sebereflexi, bude otevřeně komunikovat s ostatními studenty a aktivně řešit i problémové a nepříjemné situace.

3.V rámci svých možností bude student umět dávat zpětnou vazbu a přijímat ji, bude flexibilně upravovat činnosti dle aktuální situace, pracovat s hranicemi ostatních i vlastními.

4.Student bude zvládat praktické základy řešení problémů, krizového řízení a managementu změn.

Forma studia

Skupinová práce, studenti si přinášejí konkrétní zadání z realizace festivalu a společně je řeší, výuka probíhá vždy ve čtyřech souvislých 5hodinových blocích.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Management projektu I.

Obsah kurzu

Cílem výuky je aktivní využívání principů projektového řízení při realizaci studentského festivalu. Výuka je aplikována na konkrétní příklady a situace, které si přinesou studenti. Velký důraz je kladen na osobnostní a mezilidský aspekt řešených situací. K nejčastěji řešeným oblastem patří:

-Sledování a vyhodnocování plánu a kritické cesty.

-Řízení změn projektu.

-Řízení problémů projektu.

-Řízení rizik projektu.

-Vedení a moderace porad.

-Behaviorální kompetence projektového manažera.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal Jan a kol.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009, 512 s.

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006, 251 s.

Parma Petr: Umění koučovat, Alfa Publishing, 2006, 222 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná aktivita studentů a přinášení konkrétních situací z praxe pro řešení v hodinách.

Udělení zápočtu:

-75% aktivní účast na seminářích

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů