Management projektu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP4 Z 2 24S česky letní

Garant předmětu

Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jarmila Ester FIŠEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student v roli managera projektu zná své silné stránky a umí je efektivně využívat, reflektuje vlastní prostor pro rozvoj a dokáže řídit projekt, se zdůrazněným zřetelem ke schopnosti vyjednat si zadání projektu.

Forma studia

Seminárně v celodenním bloku. Studenti pracují na konkrétních individuálních či týmových zakázkách z vlastní praxe. V průběhu probíhá vyhodnocování, zda všichni rozumí nastavenému kontextu a zda je pro ně seminář užitečný.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je předchozí absolvování předmětu 206MGP1-3 Management projektu 1-3.

Obsah kurzu

Obsah dle konkrétních objednávek studentů, např.:

Doporučená nebo povinná literatura

Bahbouh, Radvan: Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. VI. vydání. Praha: Qed Group, 2018

Crkalová, Anna a Riethof, Norbert: Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: inspirace pro praxi. Praha: Management Press, 2012

Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009

Fromm, Erich: Umění být, Praha: Naše vojsko, 1994

MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: Management Press, 2017

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004

Popper, Karl: Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikoymenh, 1997

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006

Sinek, Simon: Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. V Brně: Jan Melvil, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
28.02.2020 09:00–15:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
27.03.2020 09:00–15:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
24.04.2020 09:00–15:30 Jarmila Ester FIŠEROVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů