Management projektu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MGP4 zápočet 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah dle konkrétních objednávek studentů, např.:

Výsledky učení

Student v roli managera projektu zná své silné stránky a umí je efektivně využívat, reflektuje vlastní prostor pro rozvoj a dokáže řídit projekt, se zdůrazněným zřetelem ke schopnosti vyjednat si zadání projektu.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je předchozí absolvování předmětu 206MGP1-3 Management projektu 1-3.

Literatura

Bahbouh, Radvan: Pohádka o ztracené krajině: psychologie sebekoučování. VI. vydání. Praha: Qed Group, 2018

Crkalová, Anna a Riethof, Norbert: Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: inspirace pro praxi. Praha: Management Press, 2012

Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kol.: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada Publishing, 2009

Fromm, Erich: Umění být, Praha: Naše vojsko, 1994

MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader: jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Přeložil Viktor JUREK. V Brně: Management Press, 2017

Pacovský P.: Člověk a čas, Time Management IV. generace, Praha: Grada Publishing, 2007

Parma, Petr: Systemické koučování, Praha: ISK, 2004

Popper, Karl: Logika vědeckého zkoumání, Praha: Oikoymenh, 1997

Schlippe, Arist von, Schweitzer J.: Systemická terapie a poradenství, Brno: Cesta, 2006

Sinek, Simon: Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům. V Brně: Jan Melvil, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů