Provozování divadla I. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDA2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování se studenti budou lépe orientovat v různých organizačních modelech divadelních institucí a projektů, v otázkách souvisejících se činností odborových organizací v divadelních provozech, zájezdové činnosti a doplňkových aktivitách neziskových organizací.

Forma studia

Na základě samostatného studia doporučené literatury a pramenů studenti vypracují seminární práce na zadaná témata. Seminární práce v průběhu seminářů studenti prezentují a v následných řízených diskusích jsou poznatky konfrontovány se současnou praxí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů:

Obsah kurzu

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví (s přesahem i do evropského divadelnictví)se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

Ve IV. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy

I. Aplikace zákoníku práce v divadle:

II. Doplňková činnost divadel - pronájmy, agentáž, merchandising.

III. Zájezdová činnost divadel.

IV. Vliv kulturní politiky na řízení divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Legislation 320/2001 Sb. Legislation regarding financial control

Ordinance MF ČR 64/2002 Sb.

Copyright law 121/2000 Sb.

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích,zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů