Provozování divadla I. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206PDA2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavní předmět BA studijního programu. Podrobně a v návaznosti na reálný stav v českém divadelnictví (s přesahem i do evropského divadelnictví)se věnuje základním aspektům provozování divadelní činnosti.

Ve IV. semestru se výuka zaměřuje na následující okruhy

I. Aplikace zákoníku práce v divadle:

II. Doplňková činnost divadel - pronájmy, agentáž, merchandising.

III. Zájezdová činnost divadel.

IV. Vliv kulturní politiky na řízení divadla.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Po absolvování se studenti budou lépe orientovat v různých organizačních modelech divadelních institucí a projektů, v otázkách souvisejících se činností odborových organizací v divadelních provozech, zájezdové činnosti a doplňkových aktivitách neziskových organizací.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů:

Literatura

Legislation 320/2001 Sb. Legislation regarding financial control

Ordinance MF ČR 64/2002 Sb.

Copyright law 121/2000 Sb.

Hodnoticí metody a kritéria

Požaduje se 80% účast na seminářích,zpracování zadaných úkolů a složení zkoušky formou písemného testu.

Kredity jsou uděleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů