Úvodní seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206USE1 Z 1 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je seznámit studenty s širokou škálou otázek týkajících se problematiky divadelní produkce z pohledu historie i současných trendů divadelní tvorby, vlivu ostatních druhů umění, politické a ekonomické situace.

Zároveň je cílem seznámit studenty se stávajícím stavem a vývojem divadelní sítě v Praze ve všech jejích podobách (přehled o divadelní síti v celé ČR následuje jako samostatný předmět 206DVS1 a 2 - Divadelní síť v ČR). Odvozeně pak rozkrýt působení různých vlivů na divadelní tvorbu (různé druhy umění, politická a ekonomická situace) a rozkrýt šíři problematiky divadelní produkce demonstrované rozborem navštívených představení a divadelních prostor.

Forma studia

Intenzivní týdenní interaktivní seminář a praktické cvičení. Studenti během sedmi dní absolvují sérii celodenních seminářů doplněnou navštěvami nejrůznějších pražských divadel a jejich představení. Součástí seminářů jsou setkání se zástupci managementu navštívených divadel, rozbor domácích prací a shlédnutých představení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Vhled do problematiky divadelní produkce z pohledu historie i současných trendů divadelní tvorby. V seminářích jsou dále v diskusích rozebírány jednotlivé písemné práce studentů i aktuálně navštívená představení širokého spektra současné divadelní produkce (s ohledem na druhy a žánry i provozní různorodost a ekonomické zajištění).

  1. Stručné historie nejdůležitějších etap divadelní produkce.
  2. Základní divadelní terminologie.
  3. Inscenační tým a charakteristika jeho jednotlivých složek.
  4. Základy produkční tvorby při realizaci krátkých ukázek inscenací.
  5. Analýza a interpretace pražské divadelní sítě na podkladě osobní návštěvy jednotlivých divadel a kulturních center (klíčových míst pražské divadelní mapy), setkání s vůdčími osobnostmi divadelního života a osobní shlédnutí divadelních představení.

Doporučená nebo povinná literatura

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

Braun, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha AMU 2001.

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre [1968, 1999]. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).

BROOK, PETER. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.

Císař, Jan. Přehled dějin českého divadla I. + II. Praha: AMU 2004.

Císař, Jan. Základy dramaturgie. Praha: AMU 2009.

Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů. Ed.: Eva Schormová. Praha: Divadelní ústav, 2000. 616 s. ISBN 80-7008-107-4

HYVNAR, JAN: Francouzská divadelní reforma, Praha: Pražská scéna, 1999.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přel. z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.

PŐRTNER, PAUL - Experimentální divadlo. Přel. Jan Rak. Praha: Orbis 1965. 176 s.

SEMIL, Małgorzata: Slovník světového divadla 1945 - 1990. Praha: Divadelní ústav, 1998.

Slovník literární teorie. Praha: Čs. spisovatel 1977

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: 100% účast na seminářích a představeních, aktivní účast v diskusích, zpracování a prezentace všech zadaných domácích prací.

Poznámka

Seminář probíhá vždy poslední týden před začátkem zimního semestru. Intenzivní výuka probíhá v celodenních blocích doplněných o večerní návštěvy představení!

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů