Mediální praktikum

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206MDP1 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

 1. Vývoj českých médií od roku 1923.
 2. Aktuální struktura českých médií, duální systém.
 3. Čtenost, poslechovost, sledovanost, návštěvnost - způsoby určování, míra chybovosti.
 4. Jak dosáhnout optimálního zásahu zvolené cílové skupiny.
 5. Reklama kontra P.R. - výhody a rizika.

Výsledky učení

 1. Upevnit a prohloubit znalost historického vývoje masových médií.
 2. Zlepšit znalost aktuálního mediálního prostředí v ČR, s přihlédnutím k situaci v dalších evropských zemích.
 3. Seznámit se s veřejnými i placenými zdroji informací o výkonnosti médií (čtenost, poslechovost, sledovanost / tištěný náklad a remitenda / rating a share).
 4. Naučit se optimalizovat výběr médií podle zásahu cílové skupiny.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Úvod do problematiky médií I. (v zimním semestru 1. ročníku).

Literatura

 1. Končelík, J.; Večeřa, A.; Orság, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.
 2. Kopplová, B.; Kryšpínová, J.; Bednařík, P.; Čábelová, L.; Moravec, V.: Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003.
 3. Bednařík, P.; Jirák, J.; Kopplová, B.: Dějiny českých médií. Praha: Grada, 2011.
 4. Ješutová, E. (ed): Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas, 2003.
 5. Ftorek, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Praha: Grada, 2009.
 6. Jan Jirák, Vlastimil Ježek: Média a my, AMU, Praha, 2014.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatné studium odborné literatury, aktivní účast na seminářích.

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů