Manažerská praxe 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
206EMP1 Z 3 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava anglicky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Praktická realizace, supervize, průběžné konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Student se stává vedoucím produkčního týmu divadelního projektu ve fakultním divadle DISK (se svolením pedagoga se může jednat i o projekt z jiné oblasti umění v jiné profesionální instituci).

Za pomoci svěřených prostředků (produkční zázemí, další členové týmu, finančních prostředky) má za úkol naplánovat, realizovat a reflektovat vznik daného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, 2009

Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, 2009

Plamínek, J.: Vedení porad, Grada Publishing, 2007

Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování, Grada Publishing, 2008

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla, Praha: Pražská scéna, 2004

Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří: Základy divadelní činnosti Praha: Akademie múzických umění, 2007

Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha: Stát. pedag. nakl., 1986

Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003

CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998

CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management: producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech zadaných praktických činností, průběžná konzultace s pedagogem a odevzdání písemných výstupů - zakládací listiny projektu, plánu řízení a komunikace, rozpočtu a závěrečné zprávy, tedy vyhodnocení projektu ve struktuře podle zadání pedagoga. Zpráva zejména obsahuje vyhodnocení úspěšnosti projektu v návaznosti na cíle, informace o výsledku i průběhu práce na projektu, o propagaci, rozpočtu a vyúčtování, průběh spolupráce týmu a rozdělení kompetencí, realizované fundraisingové aktivity atd.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů